08-14

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-23,24,25-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-5-р анги
 • 10:30
  ДВ-"Евромакс" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:15
  "Хайрын романс" ХОАК 21-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Маяг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-26,27,28-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-6-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-10-р анги
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "20 дахь Плэйтайм" тойм
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 22-р анги
 • 22:00
  "Парадисо"- Үнэн УСК
 • 00:05
  Эфир завсарласан

08-15

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-32,33,34-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Загвар
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 22-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-32,33,34-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 22,23-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-11-р анги
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Евромакс" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 20:30
  Ройтерс: Загвар
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 23-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-11-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-16

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-35,36,37-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Загвар
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 23-р анги /датвалт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-35,36,37-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 24,25-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-12-р анги
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Евромакс" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 24-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-12-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-17

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-38,39,40-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 10:30
  Ройтерс: Загвар
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 24-р анги /датвалт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-38,39,40-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 26,27-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-13-р анги
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 25-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-13-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-18

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-41,42,43-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 38,39-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 10:30
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 25-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-41,42,43-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 28,29-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-14-р анги
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Загвар
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 26-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Шийттийн горхи" Инээдмийн цуврал 6-14-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-19

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-44,45,46-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 40,41-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 10:30
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 26-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-44,45,46-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-12-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  "Мылодрама" Инээдмийн цуврал 1-1-р анги
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Урлаг 21" Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ройтерс: Загвар
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 27-р анги
 • 22:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 23:00
  "Мылодрама" Инээдмийн цуврал 1-1-р анги
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-20

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-32,33,34-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 32,33-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 10:30
  ДВ-"Урлаг 21" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:00
  "Хайрын романс" ХОАК 27-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-35,36,37-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 34,35-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-9-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  ДВ-"Евромакс" Нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 28-р анги
 • 22:00
  "Парадисо"- Гоц авьяаст эмээ УСК
 • 00:00
  Эфир завсарласан

08-21

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-38,39,40-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 36,37-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-10-р анги
 • 10:30
  ДВ-"Евромакс" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:15
  "Хайрын романс" ХОАК 28-р анги /давталт/
 • 12:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 1-41,42,43-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 38,39-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-11-р анги
 • 17:30
  "5 Алтан цагариг" Нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "20 дахь Плэйтайм" тойм
 • 21:00
  "Хайрын романс" ХОАК 29-р анги
 • 22:00
  "Парадисо"- Хүлээхүй УСК
 • 00:05
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1514:30

MN25

"Танайд хоноё"