09-27

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-20-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 7-р анги
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл
 • 10:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Сайнуу зөвлөх өө" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Монгол хэл /давталт/
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-20-р анги
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  "Парадисо"- Сэргэн мандалтын үеийн эр УСК /давталт/
 • 18:15
  Монгол өв соёл
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 8-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Монгол дахь жааз хөгжмийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 21:00
  "Чоно" ХОАК 35-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 1-р анги
 • 23:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

09-28

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-21-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 8-р анги
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хөгжим
 • 10:30
  "Чоно" ХОАК 35-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Монгол дахь жааз хөгжмийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 14:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Хөгжим /давталт/
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-21-р анги
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 16:00
  "Чоно" ХОАК 35-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 1-р анги /давталт/
 • 18:15
  Монгол өв соёл
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 9-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Чоно" ХОАК 36-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 2-р анги
 • 23:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

09-29

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-22-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 9-р анги
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Биеийн тамир
 • 10:30
  "Чоно" ХОАК 36-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Биеийн тамир /давталт/
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-22-р анги
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 16:00
  "Чоно" ХОАК 36-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 2-р анги /давталт/
 • 18:15
  Монгол өв соёл
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 10-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 20:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Чоно" ХОАК 37-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 3-р анги
 • 23:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

09-30

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-23-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 10-р анги
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Математик
 • 10:30
  "Чоно" ХОАК 37-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 14:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Математик /давталт/
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-23-р анги
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 16:00
  "Чоно" ХОАК 37-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 3-р анги /давталт/
 • 18:15
  Монгол өв соёл
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 11-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "Хөдөлгүүр" Авто шоу нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Чоно" ХОАК 38-р анги
 • 22:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 4-р анги
 • 23:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 23:45
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-01

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-24-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 11-р анги
 • 10:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Иргэний ёс зүйн боловсрол
 • 10:30
  "Чоно" ХОАК 38-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Технологи ба Шинжлэх ухаан, Спорт
 • 12:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Бизнес ба Санхүү
 • 12:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:15
  Монгол өв соёл
 • 13:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 14:00
  ЕБС 3-р ангийн хичээл- Иргэний ёс зүйн боловсрол /давталт/
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-24-р анги
 • 15:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Технологи
 • 15:30
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 16:00
  "Чоно" ХОАК 38-р анги
 • 17:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Спорт
 • 17:30
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 4-р анги /давталт/
 • 18:15
  Монгол өв соёл
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 12-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү,Технологи
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Амьдралын хэв маяг
 • 20:00
  "B Production 15 жил" тоглолт
 • 21:00
  "Чоно" ХОАК 39-р анги
 • 21:50
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 5-р анги
 • 22:30
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Монгол өв соёл
 • 00:00
  Эфир завсарласан

10-02

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-20-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 12-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 10:30
  "Чоно" ХОАК 39-р анги
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "Сайнуу зөвлөх өө" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-21-р анги
 • 15:00
  "Эх дэлхийгээ хайрлая" хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "Чоно" ХОАК 39-р анги
 • 17:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг /давталт/
 • 18:00
  "Хөгжилтэй гэр бүл" МОАК 5-р анги /давталт/
 • 18:40
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 13-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:00
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:45
  Монгол өв соёл
 • 22:00
  "Парадисо"- Ромео+Жульета УСК
 • 00:40
  Эфир завсарласан

10-03

 • 08:00
  Ройтерс: Амьдралын хэв маяг, Спорт
 • 08:30
  Ройтерс:Технологи ба шинжлэх ухаан, Бизнес ба Санхүү
 • 09:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-22-р анги
 • 09:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 13-р анги
 • 10:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 1-р анги
 • 10:30
  "Хөдөлгүүр" авто шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 11:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 12:00
  "Гарчиг" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:00
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-23-р анги
 • 13:30
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 14:00
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 14:30
  "Thunderbirds урагшаа" хүүхэлдэйн кино 3-24-р анги
 • 15:00
  Евро 2020-Хүрэх зам 5-р анги
 • 15:30
  "Парадисо"- Ромео+Жульета УСК /давталт/
 • 17:40
  Монгол өв соёл
 • 18:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 18:30
  "Schitt's Creek" инээдмийн цуврал 6-р бүлэг 14-р анги
 • 19:00
  Ройтерс: Бизнес ба Санхүү, Амьдралын хэв маяг
 • 19:30
  Ройтерс: Спорт, Технологи ба шинжлэх ухаан
 • 20:00
  Евро 2020-Хотууд ба цэнгэлдэх 2-р анги
 • 20:30
  "Сайнуу зөвлөх өө" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Парадисо"- Нам гүм амьдрал УСК
 • 01:15
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IX/2821:30

C1

"Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги

IX/2821:30

TV9

“Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги

IX/2816:45

MovieBox

"Миний сүпер, хуучин найз бүсгүй (My Super Ex-Girlfriend)" УСК