03-21

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-43,44,45-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-5-р анги
 • 10:30
  "Тан эмч" ХОАК 36-р анги /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-43,44,45-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-5-р анги
 • 17:30
  ДВ-"Урлаг.21" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Урлаг.21" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 1-р анги
 • 22:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-22

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-46,47,48-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-6-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 1-р анги /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-46,47,48-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-6-р анги
 • 17:30
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Маргаашийн өнөөдөр" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 2-р анги
 • 22:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-23

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-49,50,51-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 2-р анги /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-49,50,51-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
 • 17:30
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Эрүүл хэв маяг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 3-р анги
 • 22:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-24

 • 08:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-1,2,3-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 35,36-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 3-р анги /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 3-1,2,3-р анги
 • 17:00
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 35,36-р анги
 • 17:30
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 18:30
  Ройтерс: Загвар
 • 19:00
  Ройтерс мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  ДВ-"Урлаг.21" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 4-р анги
 • 22:30
  "Save The Planet" S2 хөгжмийн нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 00:00
  Эфир завсарласан

03-25

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-40,41,42-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-4-р анги
 • 10:30
  "Хамгаас хүчит Ду Бон Сун" СОАК 4-р анги /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-43,44,45-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 29,30-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-5,6-р анги
 • 18:00
  "The Маяг" загварын нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "Save The Planet" S2 хөгжмийн нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 22:00
  "Парадисо"- Кино нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Эфир завсарласан

03-26

 • 08:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 09:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-46,47,48-р анги
 • 09:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 31,32-р анги
 • 10:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-7-р анги
 • 10:30
  "5 Алтан Цагариг" шоу нэвтрүүлэг /давталт/
 • 12:00
  Өдрийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 16:00
  "Сайн уу, Даггий?" хүүхэлдэйн кино 2-49,50,51-р анги
 • 16:30
  "Пинокиогийн увдист тосгон" хүүхэлдэйн кино 33,34-р анги
 • 17:00
  "Тандербөрдс урагшаа" хүүхэлдэйн кино 1-8-р анги
 • 17:30
  Ройтерс: Хотууд
 • 18:00
  ДВ-"Евромакс" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Ройтерс 7 хоног /тойм/
 • 20:00
  "The Masked singer" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "No Rules 2-New World"- МОАК 2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

III/2210:00

NTV

"Уран гулгалт ДАШТ 2023" Спортын хос. Богино үзүүлбэр шууд

III/2214:00

NTV

"Уран гулгалтын ДАШТ-ий Нээлтийн үйл ажиллагаа"

III/2213:00

Боловсрол ТВ

"Төлбөрийн баримтын сугалаа" шууд тохирол