08-14

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.7-9
 • 08:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 19
 • 08:45
  "Зуузуугийн найзууд" II.14
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 1-2
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 84
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 2
 • 09:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 5-6
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 84
 • 10:00
  "Амьдралын хөг" 14-18
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.18-22
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 20-21
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.10
 • 15:30
  "Ноён Талхны үсчний газар" I.39 II.1-4
 • 16:35
  "Хувирагч роботууд" IV.9-11
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 24
 • 18:20
  "Булцгар найзууд" 3
 • 18:35
  Маамуу - Тархины дасгал
 • 18:50
  Маамуу - Хөөрхөн сэтгэл
 • 19:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.14-15
 • 20:10
  "Мөнх Тунх" V.8
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.10-14
 • 23:00
  Эфир хаасан

08-15

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 22
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" I.1
 • 07:35
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.3-4
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.21-22
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 1-2
 • 09:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 89-90
 • 09:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 9-10
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 3-4
 • 09:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 29
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91-92
 • 10:00
  "Хувирагч роботууд" IV.10
 • 10:30
  "Тандермэний гэр бүл" II.13-14
 • 11:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.15
 • 12:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 1
 • 12:30
  Маамуу - Тарьдаггүй эмч
 • 12:45
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 13:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.3-4
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.23-24
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.41-44
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.13-14
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 16:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91-92
 • 16:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 3-4
 • 16:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 93-94
 • 17:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.5-6
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 23
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.2
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 25
 • 18:20
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 19-20
 • 18:30
  Маамуу - Тоглоомын өдөр
 • 18:50
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 19:00
  "Хувирагч роботууд" IV.11
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.16
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.15-16
 • 22:00
  "Амьдралын хөг" 19-20
 • 23:00
  Эфир хаасан

08-16

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 23
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" I.2
 • 07:35
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.5-6
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.23-24
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91-92
 • 09:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 3-4
 • 09:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 93-94
 • 10:00
  "Хувирагч роботууд" IV.11
 • 10:30
  "Тандермэний гэр бүл" II.15-16
 • 11:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.16
 • 12:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 25
 • 12:20
  Да Винчи - Амьтдын ертөнц 19-20
 • 12:30
  Маамуу - Тоглоомын өдөр
 • 12:50
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 13:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.5-6
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.25-26
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.45-48
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.15-16
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 16:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 16:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 94
 • 16:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 16:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 95-96
 • 17:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.7-8
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 24
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.3
 • 18:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 11
 • 18:30
  Маамуу - Цаг уурч Тамираа
 • 18:45
  Маамуу - Шүдний төрсөн өдөр
 • 19:00
  "Хувирагч роботууд" IV.12
 • 19:30
  "Бяцхан багш" англи хэлний хичээл
 • 20:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.17
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.17-18
 • 22:00
  "Амьдралын хөг" 21-22
 • 23:00
  Эфир хаасан

08-17

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 24
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" I.3
 • 07:35
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.7-8
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.25-26
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 94
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:40
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 95-96
 • 10:00
  "Хувирагч роботууд" IV.12
 • 10:30
  "Тандермэний гэр бүл" II.17-18
 • 11:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.17
 • 12:00
  Да Винчи - Оюун ухааны бүтээл 11
 • 12:30
  Маамуу - Цаг уурч Тамираа
 • 12:45
  Маамуу - Шүдний төрсөн өдөр
 • 13:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.7-8
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.1-2
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.49-52
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.17-18
 • 16:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 16:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 97-98
 • 16:50
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 17:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.9-10
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 25
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.4
 • 18:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа V.8
 • 18:30
  Маамуу - Онгоцны нисгэгч
 • 18:45
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 19:00
  "Хувирагч роботууд" IV.13
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.18
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.19-20
 • 22:00
  "Амьдралын хөг" 23-24
 • 23:00
  Эфир хаах

08-18

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 25
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" I.4
 • 07:35
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.9-10
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.1-2
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 09:40
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 97-98
 • 09:50
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 10:00
  "Хувирагч роботууд" IV.13
 • 10:30
  "Тандермэний гэр бүл" II.19-20
 • 11:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.18
 • 12:00
  Да Винчи - Ёо ёо ажиллагаа V.8
 • 12:30
  Маамуу - Онгоцны нисгэгч
 • 12:45
  Маамуу - Хамтдаа тоглоё
 • 13:00
  "Булцгар найзууд" 4
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.3-4
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.1-4
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.19-20
 • 16:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 30
 • 16:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 16:50
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 17:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.11-12
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 26
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.5
 • 18:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.2
 • 18:30
  Маамуу - Гэр цэвэрлэгээ
 • 18:50
  Маамуу - Аавын хайр
 • 19:00
  "Хувирагч роботууд" IV.14
 • 19:30
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.19
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.21-22
 • 22:00
  "Амьдралын хөг" 25-26
 • 23:00
  Эфир хаасан

08-19

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 26
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" I.5
 • 07:35
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.11-12
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" V.3-4
 • 09:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 30
 • 09:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 7
 • 09:50
  Learn to Draw - Муурын хотхон 2
 • 10:00
  "Хувирагч роботууд" IV.14
 • 10:30
  "Тандермэний гэр бүл" II.21-22
 • 11:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.19
 • 12:00
  Да Винчи - Том шинжлэх ухаан III.2
 • 12:30
  Маамуу - Гэр цэвэрлэгээ
 • 12:50
  Маамуу - Аавын хайр
 • 13:00
  "Булцгар найзууд" 1
 • 13:30
  "Бяцхан автобус таёо" V.5-6
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" II.5-8
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.21-22
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 16:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 97-98
 • 16:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 13-14
 • 16:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 7-8
 • 16:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 30
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 99-100
 • 17:00
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.13-14
 • 17:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 27
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.6
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 18:30
  Маамуу - Томчуудын хог
 • 18:50
  Маамуу - Ээжийн хайр
 • 19:00
  "Хувирагч роботууд" IV.15
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.20
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.23-24
 • 22:00
  "Миний залуу насны романтик инээдэм" 1-2
 • 23:00
  Эфир хаасан

08-20

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.13-15
 • 08:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 23
 • 08:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.2
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:15
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 91-92
 • 09:30
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 3-4
 • 09:40
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 93-94
 • 10:00
  "Амьдралын хөг" 19-23
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.23-26 V.1
 • 13:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.41-44
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.45-48
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.16
 • 15:30
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.5-9
 • 16:35
  "Хувирагч роботууд" IV.11-13
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан зурагчид 3
 • 18:30
  Маамуу - Томчуудын хог
 • 18:50
  Маамуу - Ээжийн хайр
 • 19:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.16-18
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.15-19
 • 23:00
  Эфир хаах

08-21

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.17-19
 • 08:30
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 24
 • 08:45
  "Зуузуугийн найзууд" I.3
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 5-6
 • 09:10
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:20
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 94
 • 09:25
  Learn to Draw - Хайрцган хот 3
 • 09:45
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 11-12
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 95-96
 • 10:00
  "Амьдралын хөг" 24-26
 • 11:35
  "Миний залуу насны романтик инээдэм" 1-2
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.2-6
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 25-26
 • 15:00
  "Миний бяцхан одой морь" VII.20
 • 15:30
  "Ноён Талхны үсчний газар" II.10-14
 • 16:35
  "Хувирагч роботууд" IV.13-15
 • 18:00
  Да Винчи - Би том болохоороо 25
 • 18:20
  "Булцгар найзууд" 2
 • 18:35
  Маамуу - Тоглоомын өдөр
 • 18:50
  Маамуу - Мартсан мөрөөдөл
 • 19:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VIII.19-20
 • 20:10
  "Мөнх Тунх" V.9
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тандермэний гэр бүл" II.20-24
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1514:30

MN25

"Танайд хоноё"