06-19

 • 07:00
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.36
 • 07:10
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.16
 • 07:30
  Дидибу Дидибу II.3-4 / Titipo Titipo II.3-4 /
 • 08:00
  Францаар ярьж сурцгаая франц хэлний хичээл
 • 08:30
  Күүкийгийн гар урлал I.26 / Kooki's Crafty show I.26 /
 • 08:45
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.26 / Jelly Jamm I.26 /
 • 09:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.5
 • 09:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.5
 • 10:00
  Хүчирхэг Хэнри II.3-4 / Henry Denger II.3-4 /
 • 11:00
  Таёо III.11-12 / Tayo III.11-12 /
 • 11:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 67-69 / Squared Zebra 67-69 /
 • 12:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.27-28
 • 12:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 19-20
 • 13:00
  Булцгар I.3-4
 • 13:30
  Дидибу Дидибу II.5-6 / Titipo Titipo II.5-6 /
 • 14:00
  Францаар ярьж сурцгаая франц хэлний хичээл
 • 14:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 21-22
 • 15:00
  Ай Карли V.7-8 / I Carly V.7-8 /
 • 16:00
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.37
 • 16:40
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.17
 • 17:00
  Күүкийгийн гар урлал I.1 / Kooki's Crafty show I.1 /
 • 17:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.27 / Jelly Jamm I.27 /
 • 17:30
  Булцгар I.5-6
 • 18:00
  Таёо III.13-14 / Tayo III.13-14 /
 • 18:50
  Дөрвөлжин толбот тахь 70-72 / Squared Zebra 70-72 /
 • 19:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.29-30
 • 20:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.6
 • 20:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.6
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Хамтдаа уншицгаая / Мөрөөдөлд хөтлөх цэнхэр дугуй /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Хараацай гал авчирсан нь /
 • 21:30
  Хүчирхэг Хэнри II.5-6 / Henry Denger II.5-6 /
 • 22:30
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

06-20

 • 07:00
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.37
 • 07:10
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.17
 • 07:30
  Дидибу Дидибу II.5-6 / Titipo Titipo II.5-6 /
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Күүкийгийн гар урлал I.1 / Kooki's Crafty show I.1 /
 • 08:45
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.27 / Jelly Jamm I.27 /
 • 09:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.6
 • 09:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.6
 • 10:00
  Хүчирхэг Хэнри II.5-6 / Henry Denger II.5-6 /
 • 11:00
  Таёо III.13-14 / Tayo III.13-14 /
 • 11:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 70-72 / Squared Zebra 70-72 /
 • 12:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.29-30
 • 12:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 21-22
 • 13:00
  Булцгар I.5-6
 • 13:30
  Дидибу Дидибу II.7-8 / Titipo Titipo II.7-8 /
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 23-24
 • 15:00
  Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /
 • 16:00
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.38
 • 16:50
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.18
 • 17:00
  Күүкийгийн гар урлал I.2 / Kooki's Crafty show I.2 /
 • 17:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.28 / Jelly Jamm I.28 /
 • 17:30
  Булцгар I.7-8
 • 18:00
  Таёо III.15-16 / Tayo III.15-16 /
 • 18:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 73-75 / Squared Zebra 73-75 /
 • 19:00
  Контентын тойм 20 / Content review 20 /
 • 19:30
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.31-32
 • 20:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.7
 • 20:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.7
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Хамтдаа уншицгаая / Мөрөөдөлд хөтлөх цэнхэр дугуй /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Хараацай гал авчирсан нь /
 • 21:30
  Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /
 • 22:30
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

06-21

 • 07:00
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.38
 • 07:20
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.18
 • 07:30
  Дидибу Дидибу II.7-8 / Titipo Titipo II.7-8 /
 • 08:00
  Контентын тойм 20 / Content review 20 /
 • 08:30
  Күүкийгийн гар урлал I.2 / Kooki's Crafty show I.2 /
 • 08:45
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.28 / Jelly Jamm I.28 /
 • 09:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.7
 • 09:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.7
 • 10:00
  Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /
 • 11:00
  Таёо III.15-16 / Tayo III.15-16 /
 • 11:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 73-75 / Squared Zebra 73-75 /
 • 12:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.31-32
 • 12:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 23-24
 • 13:00
  Булцгар I.7-8
 • 13:30
  Дидибу Дидибу II.9-10 / Titipo Titipo II.9-10 /
 • 14:00
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 25-26
 • 14:30
  Контентын тойм 20 / Content review 20 /
 • 15:00
  Ай Карли V.11-12 / I Carly V.11-12 /
 • 16:00
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.39
 • 16:50
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.19
 • 17:00
  Күүкийгийн гар урлал I.3 / Kooki's Crafty show I.3 /
 • 17:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.29 / Jelly Jamm I.29 /
 • 17:30
  Булцгар I.9-10
 • 18:00
  Таёо III.17-18 / Tayo III.17-18 /
 • 18:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 76-78 / Squared Zebra 76-78 /
 • 19:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.33-34
 • 20:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.8
 • 20:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.8
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Хамтдаа уншицгаая / Өдөр ба шөнө /
 • 21:15
  Үлгэрийн цаг / Хүн ба байгалийн шүтэлцээ /
 • 21:30
  Хүчирхэг Хэнри II.9-10 / Henry Denger II.9-10 /
 • 22:30
  Бүүвэйн дуу
 • 23:00
  Эфир хаах

06-22

 • 07:00
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.34
 • 07:10
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.14
 • 07:30
  Дидибу Дидибу II.9-10 / Titipo Titipo II.9-10 /
 • 08:00
  Контентын тойм 20 / Content review 20 /
 • 08:30
  Күүкийгийн гар урлал I.3 / Kooki's Crafty show I.3 /
 • 08:45
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.29 / Jelly Jamm I.29 /
 • 09:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.7
 • 09:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.7
 • 10:00
  Мөсөн гүнж 1 / Frozen 1 /
 • 12:00
  Эх оронч Мориарти 23-24 / Moriarty the Patriot 23-24 /
 • 13:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.31-32
 • 13:30
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Хүчирхэг Хэнри II.9-10 / Henry Denger II.9-10 /
 • 15:00
  Таёо III.15-16 / Tayo III.15-16 /
 • 15:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 73-75 / Squared Zebra 73-75 /
 • 16:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Булцгар I.9-10
 • 17:00
  Ай Карли V.11-12 / I Carly V.11-12 /
 • 18:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.33-34
 • 18:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 25-26
 • 19:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.8
 • 19:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.8
 • 20:00
  Таёо III.17-18 / Tayo III.17-18 /
 • 20:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 76-78 / Squared Zebra 76-78 /
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Хамтдаа уншицгаая / Өдөр ба шөнө /
 • 21:15
  Үлгэрийн цаг / Хүн ба байгалийн шүтэлцээ /
 • 21:30
  Хүчирхэг Хэнри I.35-36 / Henry Denger I.35-36 /
 • 22:20
  Ажилчин эсүүд I.1-2 / Cells at Work I.1-2 /
 • 23:10
  Эфир хаах

06-23

 • 07:00
  Да винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд I.35
 • 07:10
  Да винчи - Энэ шинэ бүтээлийг би ярьсан билүү I.15
 • 07:30
  Дидибу Дидибу II.1-2 / Titipo Titipo II.1-2 /
 • 08:00
  Францаар ярьж сурцгаая франц хэлний хичээл
 • 08:30
  Булцгар I.1-2
 • 09:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.4
 • 09:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.4
 • 10:00
  Ажилчин эсүүд I.1-2 / Cells at Work I.1-2 /
 • 11:00
  Таёо III.9-10 / Tayo III.9-10 /
 • 11:30
  Дөрвөлжин толбот тахь 64-66 / Squared Zebra 64-66 /
 • 12:00
  Күүкийгийн гар урлал I.26 / Kooki's Crafty show I.26 /
 • 12:15
  Цэлцэгнүүрийн ертөнц I.25 / Jelly Jamm I.26 /
 • 12:30
  Супер гэр бүл нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Ай Карли V.3-4 / I Carly V.3-4 /
 • 14:00
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.25-26
 • 14:30
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 17-18
 • 15:00
  Хүчирхэг Хэнри I.27-28 / Henry Denger I.27-28 /
 • 16:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.5
 • 16:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.5
 • 17:00
  Булцгар I.3-4
 • 17:30
  Мөсөн гүнж 2 / Frozen 2 /
 • 19:30
  Үлэг гүрвэлийн адал явдал II.27-28
 • 20:00
  Диснейн цаг: Хүн аалз Найзуудын хамт I.5
 • 20:30
  Диснейн цаг: Танглэд I.5
 • 21:00
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг / Лулу Сөсө /
 • 21:10
  Хамтдаа уншицгаая / Түшигтэй найзууд /
 • 21:20
  Үлгэрийн цаг / Хун шувууны бэлэг /
 • 21:30
  Хүчирхэг Хэнри I.29-30 / Henry Denger I.29-30 /
 • 22:20
  Ажилчин эсүүд I.3-4 / Cells at Work I.3-4 /
 • 23:10
  Эфир хаах

Олон Саналтай

VI/2021:30

Dream

Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /

VI/2015:00

Dream

Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /

VI/2021:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг