08-14

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Дэлхий даяарх аялал" Баримтат кино
 • 10:15
  "Ёо Ёо-г анагаах нь"
 • 10:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  "Шим ертөнц"
 • 12:00
  "Саятан 7 хоног"
 • 13:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 5,6,7-р анги
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "УИХ-ын цаг"
 • 16:30
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:00
  “Дагина өвөө” ОАК 8-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Миний муусайн найзууд"
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 8-р анги
 • 21:00
  "Би" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 1-р анги
 • 23:00
  "Их хотын үдэш"
 • 00:40
  Эфир завсарлага

08-15

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "Миний клипүүд"
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Дэлхий даяарх аялал" Баримтат кино
 • 10:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:20
  "Мессингийн шавь" ОАК 8-р анги
 • 12:20
  "Би" нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Танайд хоноё"
 • 15:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:10
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 17:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 1-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 9-р анги
 • 21:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 1
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 2-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-16

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:20
  "Мессингийн шавь" ОАК 9-р анги
 • 12:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 1
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Шим ертөнц"
 • 15:20
  "Авдрын мухарт 25"
 • 15:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:10
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 17:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 2-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 10-р анги
 • 21:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 2
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 3-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-17

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:20
  "Мессингийн шавь" ОАК 10-р анги
 • 12:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 2
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Баатарлаг тууль Жангарын жимээр"
 • 15:40
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:10
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 17:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 3-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 11-р анги
 • 21:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 3
 • 21:55
  "20-р зууны дуунууд"
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 4-р анги
 • 23:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-18

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:20
  "Мессингийн шавь" ОАК 11-р анги
 • 12:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 3
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Баатарлаг тууль Жангарын жимээр"
 • 15:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 16:00
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:50
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 4-р анги
 • 17:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:20
  "Бизнес тайм"
 • 18:45
  "СИТИ Их сургууль"
 • 19:00
  "25 цаг" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 12-р анги
 • 21:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 4
 • 22:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 5-р анги
 • 22:50
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  Эфир завсарлага

08-19

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Бизнес тайм"
 • 09:50
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:40
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 11:20
  "Мессингийн шавь" ОАК 12-р анги
 • 12:20
  "Намрын өнгө" реалити шоу 4
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Баатарлаг тууль Жангарын жимээр"
 • 15:30
  "Шим ертөнц"
 • 16:10
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 17:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 5-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Бизнес тайм"
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 13-р анги
 • 21:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 5
 • 22:00
  "20-р зууны дуунууд"
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 6-р анги
 • 23:00
  "25 Цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-20

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:15
  "Ёо Ёо-г анагаах нь"
 • 10:50
  "СИТИ Их сургууль"
 • 11:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 9,10,11-р анги
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "Намрын өнгө" реалити шоу 5
 • 16:00
  "Гэрлийн хурдаар хөгжлийг дэмжинэ"
 • 16:40
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 17:25
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 6-р анги
 • 18:10
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 14-р анги
 • 21:00
  "Мартахгүй"
 • 22:00
  "Урт цагааны гудамж" нэвтрүүлэг
 • 23:40
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 7-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарлага

08-21

 • 07:30
  Эфир. Эхлэл
 • 08:00
  "25 цаг" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 09:30
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 10:15
  "Ёо Ёо-г анагаах нь"
 • 10:50
  "Ухаарал ирэхүй"
 • 11:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 12,13,14-р анги
 • 13:30
  "Саятан 7 хоног"
 • 14:30
  "Шинэ өдөр" ярилцлага
 • 15:00
  "УИХ-ын цаг"
 • 15:30
  "Хөгжмийн суутан"
 • 15:45
  "Аяллын амт" Баримтат кино
 • 16:30
  "Манцуйтай тамирчин"
 • 17:00
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 7-р анги
 • 17:50
  "Гайхамшигт баг" ОА хүүхэлдэйн кино
 • 18:30
  "Миний муусайн найзууд"
 • 20:00
  "Мессингийн шавь" ОАК 15-р анги
 • 21:00
  "Би" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  “Өмгөөлөгч хатагтай Шоко” ОАК 8,9-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1513:30

MN25

"Саятан 7 хоног"