08-14

 • 08:00
  Монгол аялгуу
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-Галерей
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 20-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Концерт
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 20-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошин өнцөг
 • 16:45
  Ахмадын сургаал алт
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 21-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Угийн бичиг-удмын сан
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Тархи сэрэхүй
 • 20:30
  Түмэнд түгээе
 • 20:40
  Эрдэм түгээсэн эрхэм багш
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 21-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

08-15

 • 08:00
  Угийн бичиг удмын сан
 • 08:30
  Таны мэдлэгт
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Тархи сэрэхүй
 • 09:30
  Монгол аялгуу
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 21-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрдэм түгээсэн эрхэм багш
 • 12:20
  Түмэнд түгээе
 • 12:35
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:50
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнесийн эрин” ОАК 21-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошиг өнцөг
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 22-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Уртын дууны уянгат Эх орон
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  "Бизнесийн эрин "ОАК 15-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

08-16

 • 08:00
  Би Монгол хүн
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:10
  Уртын дууны уянгат Эх орон
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 22-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Захидлын мөрөөр
 • 11:13
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:20
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 22-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошин өнцөг
 • 16:55
  Баяд түмний аялгуу
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 23 анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Tansagaa’s bookclub шууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 23-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлана

08-17

 • 08:00
  Баяд түмний аялгуу
 • 08:50
  Түмэнд түгээе
 • 09:05
  Харах өнцөг
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 23-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Tansagaa’s bookclub
 • 12:00
  Түмэнд түгээе
 • 12:15
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:30
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 23-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Архигүй Монгол
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 24-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Ярилцах цаг
 • 19:36
  ТВ-Галерей
 • 20:00
  Түмэнд түгээе
 • 20:15
  ТВ-Клиник
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 24-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

08-18

 • 08:00
  ТВ-Галерей
 • 08:25
  Монгол аялгуу
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Архигүй Монгол
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 24-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Ярилцах цаг
 • 11:36
  Таны мэдлэгт
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 24-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошин өнцөг
 • 16:45
  Намайг Цэцэгмаа гэдэг
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 25-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Бид Монголчууд
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 25-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:10
  Эфир завсарлав

08-19

 • 08:00
  Намайг Цэцэгмаа гэдэг
 • 08:20
  Хошин өнцөг
 • 09:00
  Түмэнд түгээе
 • 09:15
  Бид Монголчууд
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 25-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:25
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 25-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Хошин өнцөг
 • 16:50
  Би Монгол хүн
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 26-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Бид Монголчууд
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:15
  Бизнессийн эрин” ОАК 26-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлана

08-20

 • 08:00
  Монгол аялгуу
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Бид Монголчууд
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 26-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:25
  Хошин өнцөг
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 16:15
  Түмэнд түгээе
 • 16:30
  “Бизнессийн эрин” ОАК 26-р анги
 • 17:15
  Мөрдсөөр гоёсон бүсгүйчүүд
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 27-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Номын нандин сахиус
 • 20:30
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 27-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

08-21

 • 08:00
  Монгол аялгуу
 • 08:45
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-Галерей
 • 09:45
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 27-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:15
  Мөрдсөөр гоёсон бүсгүйчүүд
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 27-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Tansagaa’s bookclub
 • 17:15
  Хошин өнцөг
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний гэр бүлийн баяр” ОАК 28-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Угийн бичиг-удмын сан
 • 19:30
  Таны мэдлэгт
 • 19:45
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Тархи сэрэхүй
 • 20:30
  ТВ-Галерей
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Ургийн баяр
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Бизнессийн эрин” ОАК 28-р анги
 • 23:00
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1513:30

MN25

"Саятан 7 хоног"