08-14

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7-р анги
 • 07:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.7,8-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.15-р анги
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 09:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 67,68 -р анги
 • 11:25
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Дурсаж яваарай" МУСК
 • 13:30
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Facebook" 1-р анги баримтат кино
 • 15:10
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.11-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.3-р анги
 • 18:50
  "Монгол улс хөгжсөн үү" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 69, 70-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Facebook" 2-р анги баримтат кино
 • 23:10
  "Гэрлэн дохио" 2.12-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-15

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8-р анги
 • 07:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.9,10-р анги
 • 07:55
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 08:20
  Үлгэрийн цаг
 • 08:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.1-3-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.6-р анги
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 69,70 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Facebook" баримтат кино 2-р анги
 • 13:10
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№7)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Орчуулга:№7)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№7)
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №41,42)
 • 15:35
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.12-р анги
 • 17:00
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.11,12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.4,5-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.7-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 71,72 -р анги
 • 21:00
  "Үүргэвчтэй аялал" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Электрон жаалын адал явдал" 1-р анги
 • 23:25
  "Гэрлэн дохио" 2.13-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-16

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9-р анги
 • 07:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.11,12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.4,5-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.7-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 71,72 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Электрон жаалын адал явдал" 1-р анги
 • 13:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№8)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Орчуулга:№8)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№8)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Анхан шат №37,38)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.13-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.13,14-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.6,7-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.8-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 73,74 -р анги
 • 21:00
  "Хүмүүн бичиг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Электрон жаалын адал явдал" 2-р анги
 • 23:20
  "Гэрлэн дохио" 2.14-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

08-17

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.10-р анги
 • 07:30
  Үлгэрийн цаг
 • 07:40
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.13,14-р анги
 • 08:45
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.6,7-р анги
 • 09:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 73,74 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Электрон жаалын адал явдал" 2-р анги
 • 13:15
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№9)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Орчуулга:№9)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№9)
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №43,44)
 • 15:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.14-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.15,16-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.8,9-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.9-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 75,76 -р анги
 • 21:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Электрон жаалын адал явдал" төгсгөлийн 3-р анги
 • 23:20
  "Гэрлэн дохио" 2.15-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

08-18

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.1-р анги
 • 07:20
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.15,16-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.8,9-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.9-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 75,76 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Электрон жаалын адал явдал" төгсгөлийн 3-р анги
 • 13:15
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№10)
 • 14:25
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Орчуулга:№10)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№10)
 • 15:10
  Хүүхдийн хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Анхан шат №41-44)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.15-р анги
 • 17:00
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17,18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.10,11-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.10-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 77,78 -р анги
 • 21:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Зах хязгаарт" 1-р анги
 • 23:05
  "Гэрлэн дохио" 2.16-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-19

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.2-р анги
 • 07:25
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.17,18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.20-р анги
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.10,11-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 77,78 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Зах хязгаарт" 1-р анги
 • 13:10
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Авиа зүй:№11)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий:Орчуулга:№11)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:Үгсийн сан:№11)
 • 15:10
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №45-48)
 • 15:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.16-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.19,20-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.21-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.12,13-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.11-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 79,80 -р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Зах хязгаарт" 2-р анги
 • 23:05
  "Гэрлэн дохио" 2.17-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-20

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.3-р анги
 • 07:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.19,20-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:45
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.21-р анги
 • 09:10
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.12,13-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.11-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 79,80 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Зах хязгаарт" 2-р анги
 • 13:10
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.17-р анги
 • 17:00
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.21,22-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.14,15-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.12-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 81,82 -р анги
 • 21:00
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амазоны эзэнт гүрэн" баримтат кино 1-р анги
 • 23:10
  "Гэрлэн дохио" 2.18-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

08-21

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.4-р анги
 • 07:20
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.21,22-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.22-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.13-15-р анги
 • 09:30
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.12-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний охид" ОАК 81,82 -р анги
 • 11:30
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Приусны босс" Муск
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Амазоны эзэнт гүрэн" баримтат кино 1-р анги
 • 15:10
  "Бидний үед" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Гэрлэн дохио" 2.18-р анги
 • 17:00
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Монгол улс ба НҮБ" нэвтрүүлэг
 • 18:35
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 1.16,17-р анги
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 8.13-р анги
 • 19:30
  "Миний охид" ОАК 83, 84-р анги
 • 21:00
  "Үндэсний үсэглэлийн аварга" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Амазоны эзэнт гүрэн" баримтат кино 2-р анги
 • 23:15
  "Гэрлэн дохио" 2.19-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1513:30

MN25

"Саятан 7 хоног"