06-19

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:15
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 07:05
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.45,46-р анги
 • 07:30
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 19-22-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:20
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.2,3-р анги
 • 09:05
  "Итгэл найдварын тэнгис" баримтат кино
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний амьдралын зам" ОАК 30-р анги
 • 11:20
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 11:35
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 11:40
  "Урт намар" оак төгсгөлийн 12-р анги
 • 13:00
  "Төлбөрийн баримтын сугалаа" шууд тохирол
 • 13:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №17
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №17
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №17
 • 15:10
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №14
 • 15:30
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт: Хэрэглээний хятад хэл №67,68
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.47,48-р анги
 • 17:30
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 23-26-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.4-р анги
 • 18:45
  Эдү нюьс
 • 19:00
  "Миний амьдралын зам" ОАК 31-р анги
 • 20:30
  Сонгуулийн цаг
 • 20:45
  Сонгуулийн цаг
 • 21:00
  "Монголын саятан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Сонгуулийн цаг
 • 22:15
  "Нууц" оак 1-р анги
 • 23:50
  "Дэлхий атлас" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Дэлхий ванд хүрэх даалгавар" баримтат кино
 • 00:50
  Эфир завсарлага

06-20

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:15
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 07:05
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.47,48-р анги
 • 07:30
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 23-26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.3,4-р анги
 • 09:05
  "Дэлхий ванд хүрэх даалгавар" баримтат кино
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний амьдралын зам" ОАК 31-р анги
 • 11:20
  "Яг түүн шиг тайзны ард" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц" оак 1-р анги
 • 13:25
  "Монголын саятан" нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:25
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №15,16
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт: Хэрэглээний хятад хэл №67,68
 • 15:50
  "Дэлхий атлас" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Эзэгтэйн туслах-Орхон аймагт" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.49,50-р анги
 • 17:45
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.5-р анги
 • 18:45
  Эдү нюьс
 • 19:00
  "Миний амьдралын зам" ОАК 32-р анги
 • 20:30
  Сонгуулийн цаг
 • 20:45
  Сонгуулийн цаг
 • 21:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Сонгуулийн цаг
 • 22:15
  "Нууц" оак 2-р анги
 • 23:15
  "Монголчууд XX-р зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Дэлхийн хамгийн том цагаан акул" баримтат кино
 • 00:50
  Эфир завсарлага

06-21

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Эзэгтэйн туслах-Орхон аймагт" нэвтрүүлэг
 • 07:20
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.49,50-р анги
 • 07:45
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 27,28-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.4,5-р анги
 • 09:05
  "Дэлхийн хамгийн том цагаан акул" баримтат кино
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний амьдралын зам" ОАК 32-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нууц" оак 2-р анги
 • 13:00
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Япон хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №18-20
 • 14:50
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт: Хэрэглээний хятад хэл №65-68
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 17:05
  "Бариарай! Тинипин" хүүхэлдэйн кино I.51,52-р анги
 • 17:30
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 29-32-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Диснейн цаг: Хүн аалз найзуудын хамт" хүүхэлдэйн кино I.6-р анги
 • 18:45
  Эдү нюьс
 • 19:00
  "Миний амьдралын зам" ОАК 33-р анги
 • 20:30
  Сонгуулийн цаг
 • 20:45
  Сонгуулийн цаг
 • 21:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Сонгуулийн цаг
 • 22:15
  "Нууц" оак 3-р анги
 • 23:00
  "Найзуудын аялал-Герман Лихтенштейн Швейцарь" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Да винчийн алдагдсан зураг" баримтат кино
 • 00:50
  Эфир завсарлага

06-22

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Цахим эмч-Зүрхээ хайрлая" подкаст
 • 07:10
  Зуузуугийн найзууд
 • 07:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Диснейн дагинас/Tinker bell/" УСК
 • 09:40
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ? Нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний амьдралын зам" ОАК 33-р анги
 • 11:15
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "18 нас би чамд хайртай" МУСК
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Мөнгөтэй зочин" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Яг түүн шиг тайзны ард" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Эдү нюьс
 • 19:00
  "Миний амьдралын зам" ОАК 34-р анги
 • 20:30
  Сонгуулийн цаг
 • 20:45
  Сонгуулийн цаг
 • 21:00
  "Эзэгтэйн туслах- Булган аймагт" нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Сонгуулийн цаг
 • 22:45
  "247 градус" МУСК
 • 00:40
  Эфир завсарлага

06-23

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:15
  "Good mood" нэвтрүүлэг
 • 07:05
  Хамтдаа уншицгаая
 • 07:20
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:40
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Нууц ажилтнууд" УСК
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Миний амьдралын зам" ОАК 34-р анги
 • 11:25
  "Яг түүн шиг тайзны ард" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "247 градус" МУСК
 • 13:50
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Монголын саятан" нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Найзуудын аялал-Герман Лихтенштейн Швейцарь" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Эзэгтэйн туслах-Булган аймагт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Дөрвөлжин толбот тахь" хүүхэлдэйн кино 33-36-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино
 • 18:25
  "Хуримтлалтай Монголыг бүтээцгээе" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Эдү нюьс
 • 19:00
  "Миний амьдралын зам" ОАК 35-р анги
 • 20:30
  Сонгуулийн цаг
 • 20:45
  Сонгуулийн цаг
 • 21:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Сонгуулийн цаг
 • 23:15
  "Тютю" МУСК
 • 01:15
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/2021:30

Dream

Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /

VI/2015:00

Dream

Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /

VI/2021:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг