01-27

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.5-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 5.26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.4-р анги
 • 08:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.5,6-р анги
 • 08:45
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.17-19-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 10-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Дятловын даваа" ОАК төгсгөлийн 8-р анги
 • 13:10
  "Гал тогоо" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Авиа зүй: №7)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Орчуулга: №7)
 • 14:48
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Үгсийн сан: №7)
 • 15:10
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №19)
 • 15:30
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №19)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цэргийн сургууль" 1.8-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.7,8-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 19:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.20-р анги
 • 19:30
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 11-р анги
 • 21:00
  "Таны дотор юу амьдарч байгаа вэ?" баримтат кино
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 4.1-р анги
 • 23:10
  "Цэргийн сургууль" 1.9-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

01-28

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.6-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.6-р анги
 • 07:45
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.1-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.2-р анги
 • 08:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.5-р анги
 • 08:35
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.7,8-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.19,20-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 11-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 4.1-р анги
 • 13:05
  "Гал тогоо" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Авиа зүй: №8)
 • 14:30
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Орчуулга: №8)
 • 14:50
  Англи хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:Үгсийн сан: №8)
 • 15:15
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №20)
 • 15:40
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №20)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цэргийн сургууль" 1.9-р анги
 • 17:00
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.9,10-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 19:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.21-р анги
 • 19:30
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 12-р анги
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Аугаа зуун" ОАК 4.2-р анги
 • 23:10
  "Цэргийн сургууль" 1.10-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

01-29

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.7-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.8-10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.19-21-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 12-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Аугаа зуун" ОАК 4.1,2-р анги
 • 14:00
  "Шадар гурван цэрэг" УСК 3-р анги
 • 15:20
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Амрыг эрье" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цэргийн сургууль" 1.10-р анги
 • 17:00
  "Ай Ёо" ток шоу
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.11,12-р анги
 • 18:35
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 19:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.22-р анги
 • 19:30
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 13-р анги
 • 21:00
  "Ментор хаб" нэврүүлэг
 • 22:00
  "Фэйсбүүк" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 23:10
  "Цэргийн сургууль" 1.11-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

01-30

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 4.8-р анги
 • 07:20
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 2.10-12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 08:40
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 1.20-22-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 13-р анги
 • 11:20
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Буудалд учирсан хоёр" УСК
 • 14:40
  "Морин хуур" тоглолт
 • 15:30
  "Хүрээлэн амьд ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Цэргийн сургууль" 1.11-р анги
 • 17:00
  "Нэг Монгол" хөтөлбөр
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.5-р анги
 • 18:25
  “Миний бяцхан одой морь” 1.23-р анги
 • 18:50
  "Аугаа уран зургууд" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "SPEED 130" урамшуулалт хөтөлбөр НОМИН Холдинг тохирол №1
 • 19:30
  "Хожлын нүүдэл" ОАК 14-р анги
 • 21:00
  "Бурхны авралаар, чи ирлээ!" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Фэйсбүүк" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 23:10
  "Цэргийн сургууль" 1.12-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

I/2814:50

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.1

I/2820:40

MovieBox

"Матар хочит Данди 2 (Crocodile Dundee 2)" УСК

I/2802:15

NTV

"Аморе" МУСК 1,2,3