06-11

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 3.7,8-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.14-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 2.2-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.2,3-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.17-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.17,18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 27-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Аугаа уран зургууд
 • 11:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гранд зочид буудал" 1.17,18-р анги
 • 13:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №10)
 • 13:30
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №11)
 • 13:50
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №10)
 • 14:10
  "Гал тогоо" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №3)
 • 15:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №4)
 • 15:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №3)
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  "Анхны хайр" ОАК 13-р анги
 • 17:05
  "Оргилуун залуу нас" тоглолт
 • 17:30
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц
 • 18:00
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 18:25
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.18-р анги
 • 18:50
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.19,20-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 28-р анги
 • 21:00
  Токио хүрэх зам
 • 21:20
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 21:45
  Аугаа уран зургууд
 • 22:00
  "Гранд зочид буудал" 1.19,20-р анги
 • 23:00
  "Анхны хайр" ОАК 14-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-12

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.6-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.3,4-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  “Миний бяцхан одой морь” 2.14-18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 28-р анги
 • 11:25
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 4-р анги
 • 12:40
  "Гранд зочид буудал" 1.19,20-р анги
 • 13:35
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Анхны хайр" ОАК 14-р анги
 • 15:00
  Токио хүрэх зам
 • 15:20
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:20
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 17:25
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Аугаа уран зургууд
 • 18:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.5-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.21-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 29-р анги
 • 21:00
  "Синдикат ток" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 5-р анги
 • 23:10
  "Анхны хайр" ОАК 15-р анги
 • 00:05
  Эфир завсарлага

06-13

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 1.7-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.4,5-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.14-21-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 29-р анги
 • 11:25
  Аугаа уран зургууд
 • 11:35
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 5-р анги
 • 12:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 13:10
  "Синдикат ток" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Анхны хайр" ОАК 15-р анги
 • 15:05
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Eagles tribute" тоглолт
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 3.6-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.19-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 4.22-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 30-р анги
 • 21:00
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 6-р анги
 • 23:15
  "Анхны хайр" ОАК 16-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VI/1222:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 5-р анги

VI/1214:30

Монгол ТВ

"Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар

VI/1214:50

MovieBox

"Тэдний үзэн ядалт (The Hate You Give)" УСК