12-11

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 21-р хэсэг
 • 08:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 157,158,159-р анги
 • 08:50
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 09:05
  Бяцхан муужгай нохойнууд 69,70-р анги
 • 09:20
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:35
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 09:50
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 20-р анги
 • 10:50
  Монголын гээгдсэн түүх | World War 0 буюу Дэлхийн 0 дүгээр дайн
 • 12:00
  Хуримын даашинзтай бүсгүй МУСК
 • 14:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 15:15
  Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК 25-р анги
 • 16:15
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 71,72-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 160,161,162-р анги
 • 18:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 21-р анги
 • 19:00
  Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн
 • 19:40
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 20:00
  Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК төгсгөлийн 26-р анги
 • 21:00
  Агаараар гүйцгээе
 • 21:45
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-12

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 22-р хэсэг
 • 08:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 08:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 160,161,162 -р анги
 • 09:00
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 26-р анги
 • 09:15
  Бяцхан муужгай нохойнууд 71,72-р анги
 • 09:30
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 21-р анги
 • 11:00
  Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн
 • 11:40
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 12:00
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 6-р анги
 • 13:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Монголын гайхамшиг баримтат кино
 • 15:00
  Агаараар гүйцгээе
 • 15:40
  Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК төгсгөлийн 26-р анги
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 27-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 73,74-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 163,164,165-р анги
 • 18:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 22-р анги
 • 19:00
  Малчны нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 1-р анги
 • 21:00
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
 • 21:20
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 21:45
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-13

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 23-р хэсэг
 • 08:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 08:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 163,164,165-р анги
 • 09:00
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 28-р анги
 • 09:15
  Бяцхан муужгай нохойнууд 73,74-р анги
 • 09:30
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 23-р анги
 • 11:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:10
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
 • 11:30
  Малчны нэг өдөр нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 7-р анги
 • 13:30
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:10
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 1-р анги
 • 16:10
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:30
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 75,76-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 166,167,168-р анги
 • 18:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 23-р анги
 • 19:00
  Үүргэвчтэй аялал 2: Серби
 • 20:00
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 2-р анги
 • 21:00
  Хүнсний хувьсгал
 • 21:20
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 8-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-14

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 24-р хэсэг
 • 08:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 08:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 166,167,168-р анги
 • 09:00
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 29-р анги
 • 09:15
  Бяцхан муужгай нохойнууд 75,76-р анги
 • 09:30
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 23-р анги
 • 11:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:10
  Хүнсний хувьсгал
 • 11:30
  Үүргэвчтэй аялал 2: Серби
 • 12:30
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 8-р анги
 • 13:30
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 14:10
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 15:10
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 15:30
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 2-р анги
 • 16:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 77,78-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 169,170,171-р анги
 • 18:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 24-р анги
 • 19:00
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 19:40
  Хүнсний хувьсгал
 • 20:00
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 3-р анги
 • 21:00
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
 • 21:20
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 9-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

12-15

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Нүгнай сахилга 2022 25-р хэсэг
 • 08:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 08:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 169,170,171-р анги
 • 09:00
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 30-р анги
 • 09:15
  Бяцхан муужгай нохойнууд 77,78-р анги
 • 09:30
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:45
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 10:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 24-р анги
 • 11:00
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 11:15
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:30
  Хэлбэр агуулга ярилцлага
 • 12:15
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 9-р анги
 • 13:15
  Эхлэх цэг нэвтрүүлэг
 • 13:55
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 15:10
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
 • 15:30
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 3-р анги
 • 16:30
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 16:40
  Ухаант Цоохор хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:55
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 31-р анги
 • 17:10
  Бяцхан муужгай нохойнууд 79,80-р анги
 • 17:25
  Хамтдаа суръя теле хичээл
 • 17:40
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 172,173,174-р анги
 • 18:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 25-р анги
 • 19:00
  Монгол дархлаа - Цуур
 • 20:00
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 4-р анги
 • 21:00
  Монголын гээгдсэн түүх | Мулан буюу өмнө зүгт мартагдсан нүүдэлчид
 • 22:10
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:10
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 10-р анги
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

12-16

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 21-23-р анги
 • 10:30
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 27,28,29-р анги
 • 11:05
  Бяцхан муужгай нохойнууд 71-75-р анги
 • 11:40
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 11:50
  Монголын гээгдсэн түүх | Мулан буюу өмнө зүгт мартагдсан нүүдэлчид
 • 13:00
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Уран олборлогч Казахстан улс
 • 13:20
  Монгол дархлаа - Цуур
 • 14:20
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 15:20
  Охид ОАК 1-р бүлгийн 10-р анги
 • 16:20
  Аюултай эмэгтэйчүүд ОАК төгсгөлийн 26-р анги
 • 17:10
  Хүн төрөлхтний гайхамшигт бүтээлүүд
 • 17:20
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 1,2-р анги
 • 18:50
  Бяцхан муужгай нохойнууд 71-76-р анги
 • 19:30
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 151-156-р анги
 • 20:05
  Агаараар гүйцгээе
 • 20:50
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 21:00
  Vibe нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Яллагч МУСК
 • 01:05
  Манай дэлгэцнээ

12-17

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Үүр цайхын өмнө ХОАК 24,25-р анги
 • 09:40
  Бамбар Цоохор хоёр хүүхэлдэйн кино 30,31-р анги
 • 10:05
  Бамбарууш хүүхэлдэйн кино 157-161-р анги
 • 10:40
  Бяцхан муужгай нохойнууд 76-80-р анги
 • 11:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:30
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
 • 11:50
  Яллагч МУСК
 • 13:50
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Тагнуулч хүүхнүүд ОАК 3,4-р анги
 • 16:20
  Vibe нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Турк-Монголын уламжлалт ардын хөгжмийн соёлын солилцоо хамтарсан тоглолт
 • 18:50
  Монголын гээгдсэн түүх | Мулан буюу өмнө зүгт мартагдсан нүүдэлчид
 • 20:00
  Түүний түүх хөрөг нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 21:05
  Монголын гайхамшиг баримтат кино
 • 22:00
  Хөөстэй яриа баярын нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Солилцоо МУСК
 • 00:50
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги