08-14

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Cat & Keet 65-70-р анги
 • 09:00
  Сэтгэл засагч ОАК 13,14-р анги
 • 11:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Хоол хийх урлаг /The Art of Cooking with Fire/ Баримтат кино
 • 13:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:35
  Догшин бух /Unstoppable/ УСК
 • 15:45
  Гэрч ОАК 1-р бүлгийн 78,79,80-р анги
 • 18:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Сэтгэл засагч ОАК 15-р анги
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Эргэн тавтай морил /Come back anytime/ Баримтат кино
 • 22:30
  Луйварчид /The Swindlers/ УСК
 • 00:45
  Манай дэлгэцнээ

08-15

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 08:30
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 5-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:15
  Сэтгэл засагч ОАК 15-р анги
 • 11:25
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 11:30
  Эргэн тавтай морил /Come back anytime/ Баримтат кино
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:15
  Луйварчид /The Swindlers/ УСК
 • 15:25
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Фердинанд өвөө 1-р анги
 • 17:45
  Cat & Keet 69,70-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 6-р анги
 • 19:00
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Сэтгэл засагч ОАК 16-р анги
 • 22:10
  Гэрч ОАК 2-р бүлгий 1-р анги
 • 23:10
  Кэлли Кол /Kelly & Cal/ УСК
 • 01:00
  Манай дэлгэцнээ

08-16

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Фердинанд өвөө 1-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 69,70-р анги
 • 08:45
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 6-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Сэтгэл засагч ОАК 16-р анги
 • 12:00
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 12:05
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:25
  Кэлли Кол /Kelly & Cal/ УСК
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Гэрч ОАК 2-р бүлгий 1-р анги
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Фердинанд өвөө 2-р анги
 • 17:45
  Cat & Keet 71,72-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 7-р анги
 • 19:00
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Хаврын салхи ОАК 1-р анги
 • 22:10
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги
 • 23:10
  Гаж хүмүүс /Somefreaks/ УСК
 • 00:50
  Манай дэлгэцнээ

08-17

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Фердинанд өвөө 2-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 71,72-р анги
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 7-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Хаврын салхи ОАК 1-р анги
 • 12:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Гаж хүмүүс /Somefreaks/ УСК
 • 14:00
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино
 • 14:25
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 2-р анги
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Фердинанд өвөө 3-р анги
 • 17:45
  Cat & Keet 73,74-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 8-р анги
 • 19:00
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Хаврын салхи ОАК 2-р анги
 • 22:10
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 3-р анги
 • 23:10
  Шинэ амьдрал /New life/ УСК
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

08-18

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Фердинанд өвөө 3-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 73,74-р анги
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 8-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Хаврын салхи ОАК 2-р анги
 • 12:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Шинэ амьдрал /New life/ УСК
 • 13:50
  Ирвэсийн амьдрал баримтат кино WWF Mongolia
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 3-р анги
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Фердинанд өвөө 4-р анги
 • 17:45
  Cat & Keet 75,76-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 9-р анги
 • 19:00
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Хаврын салхи ОАК 3-р анги
 • 22:10
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 23:10
  Тэр биднийх /Belong to us/ УСК
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

08-19

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Фердинанд өвөө 4-р анги
 • 08:30
  Cat & Keet 75,76-р анги
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 9-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Хаврын салхи ОАК 3-р анги
 • 12:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:20
  Тэр биднийх /Belong to us/ УСК
 • 13:50
  Хэлмэгдсэн Буддизм баримтат кино
 • 14:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 14:30
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Фердинанд өвөө 5-р анги
 • 17:45
  Cat & Keet 77,78-р анги
 • 18:00
  Хайраа хайрла ХОАК 10-р анги
 • 19:00
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Хаврын салхи ОАК 4-р анги
 • 22:10
  Гэрч ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 23:10
  Өндгөн сүй /Promised/ УСК
 • 00:50
  Манай дэлгэцнээ

08-20

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Cat & Keet 67-72-р анги
 • 09:00
  Хайраа хайрла ХОАК 6-р анги
 • 10:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Фемида" хууль эрх зүйн нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Хайраа хайрла ХОАК 7,8,9-р анги
 • 13:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:20
  Өндгөн сүй /Promised/ УСК
 • 15:00
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Сэтгэл засагч ОАК 16-р анги
 • 18:10
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Хаврын салхи ОАК 1-р анги
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Хуванцар хятад /Plastic China/ Баримтат кино
 • 22:30
  Бид ах дүүс /We are Brothers/ УСК
 • 00:30
  Манай дэлгэцнээ

08-21

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Cat & Keet 72-78-р анги
 • 09:00
  Хаврын салхи ОАК 2,3-р анги
 • 11:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:35
  Хуванцар хятад /Plastic China/ Баримтат кино
 • 13:15
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Бид ах дүүс /We are Brothers/ УСК
 • 15:30
  Саятан 7 хоног
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Нүүдэлчдийн өв соёл
 • 17:30
  "Ардын эрх" нэвтрүүлэг: УИХ-ын гишүүн Сүхбаатарын Батболд
 • 18:20
  Хаврын салхи ОАК 4-р анги
 • 19:30
  Саятан 7 хоног
 • 21:00
  Чихрийн шижингийн шийдэл /The Diabetes Solution/ Баримтат кино
 • 22:00
  Мөнгө /Money/ УСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1513:30

MN25

"Саятан 7 хоног"