01-27

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 05,06-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 10:00
  Амьдралын эхлэл ХОАК 18-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Миний нутгийн дэгдээхэйнүүд - WWF
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 18-р анги
 • 13:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Монгол гарвал - Эрүүл Монгол хүн оршвой
 • 14:20
  Дутагдалтай дурлал ОАК 15,16-р анги
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бизнес амжилт
 • 17:40
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 18:00
  Амьдралын эхлэл ХОАК 19-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 07,08-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв Малчдад зориулсан теле хичээл
 • 20:30
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 21:00
  Дутагдалтай дурлал ОАК 17,18-р анги
 • 22:10
  Цуурхал МУСК
 • 23:40
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  Манай дэлгэцнээ

01-28

 • 07:50
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 07,08-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  E-Mart үзүүлж байна
 • 09:45
  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв Малчдад зориулсан теле хичээл
 • 10:00
  Амьдралын эхлэл ХОАК 19-р анги
 • 11:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:10
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 19-р анги
 • 13:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Монгол гарвал - Цагаан сар
 • 14:20
  Дутагдалтай дурлал ОАК 17,18-р анги
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бизнес амжилт
 • 17:40
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино 2,3-р анги
 • 18:00
  Амьдралын эхлэл ХОАК 20-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 09,10-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  E-Mart үзүүлж байна
 • 20:15
  Гранд Маршал хотхон - 2022 оны бэлэг
 • 20:30
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 21:00
  Дутагдалтай дурлал ОАК 19,20-р анги
 • 22:10
  Зэрлэг цэцэгсийн хүлэмж МУСК
 • 00:10
  Манай дэлгэцнээ

01-29

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 01-04-р анги
 • 09:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:40
  Амьдралын эхлэл ХОАК 16-р анги
 • 10:30
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 10:40
  Бизнес амжилт
 • 11:10
  Цоохор найз хүүхэлдэйн кино 1,2,3-р анги
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Амьдралын эхлэл ХОАК17,18-р анги
 • 14:40
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 16,17-р анги
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бизнес амжилт
 • 17:40
  Дутагдалтай дурлал ОАК 11-14-р анги
 • 19:50
  "Эрүүл амт" эрүүл зөв хооллолт
 • 20:40
  "Дарс бидний амьдрал" Баримтат кино
 • 22:00
  Панфиловын 28 УСК
 • 00:00
  Дутагдалтай дурлал ОАК 15,16-р анги
 • 01:10
  Манай дэлгэцнээ

01-30

 • 07:45
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 07:50
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 1-р бүлгийн 05-10-р анги
 • 09:20
  Бизнес амжилт
 • 09:50
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 17-19 анги
 • 11:20
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 13:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 13:10
  Панфиловын 28 УСК
 • 15:05
  "Ирвэсийн амьдрал" Баримтат кино
 • 15:30
  Топ сугалаа - "Азын арван байр"
 • 17:00
  Нэрийн хуудас бизнес нэвтрүүлэг
 • 17:10
  Бизнес амжилт
 • 17:40
  Миний баатрын сургууль 5-р бүлгийн 20-р анги
 • 18:10
  "Эрүүл амт" эрүүл зөв хооллолт
 • 19:00
  Дутагдалтай дурлал ОАК 17-р анги
 • 19:30
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр тойм
 • 20:20
  "Шинэ Баухаус" Баримтат кино
 • 22:00
  За сайн уу, Оксана Соколова УСК

Олон Саналтай

I/2814:50

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.1

I/2820:40

MovieBox

"Матар хочит Данди 2 (Crocodile Dundee 2)" УСК

I/2802:15

NTV

"Аморе" МУСК 1,2,3