12-11

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  "Бэхи" Баримтат кино
 • 10:00
  "Харроу" ОАК 5-р анги /давталт/
 • 11:00
  C1 зураглал
 • 11:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 14:20
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 14:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ХОАК 4-р анги
 • 16:20
  C1 зураглал
 • 16:30
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино 48-р анги
 • 16:55
  LemonCake-Дагаад дуулаарай
 • 17:05
  Үлгэр сонсох цаг /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Сүнс эмч" СОАК 15-р анги
 • 19:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Магна греция дээгүүр нисэх нь" Баримтат кино
 • 21:00
  Цензургүй сурвалжлага /давталт/
 • 21:30
  Үлгэр сонсох цаг
 • 21:50
  "B nice" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Харроу" ОАК 6-р анги
 • 23:05
  "Сүнс эмч" СОАК 15-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

12-12

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  C1 зураглал
 • 10:00
  "Харроу" ОАК 6-р анги /давталт/
 • 11:00
  C1 зураглал
 • 11:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Зангараг" МУСК
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 14:20
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 14:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ХОАК 5-р анги
 • 16:20
  C1 зураглал
 • 16:30
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино 49-р анги
 • 16:55
  LemonCake-Дагаад дуулаарай
 • 17:05
  Үлгэр сонсох цаг /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Сүнс эмч" СОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 19:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Trip kitchen үзүүлж байна
 • 21:30
  Үлгэр сонсох цаг
 • 21:50
  "B nice" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Харроу" ОАК 7-р анги
 • 23:05
  "Сүнс эмч" СОАК төгсгөлийн 16-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

12-13

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  C1 зураглал
 • 10:00
  "Харроу" ОАК 7-р анги /давталт/
 • 11:00
  C1 зураглал
 • 11:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Өөрийгөө тоодоггүй хүн" МУСК
 • 12:40
  Хөгжмийн цаг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 14:20
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 14:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ХОАК 6-р анги
 • 16:20
  C1 зураглал
 • 16:30
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино 50-р анги
 • 16:55
  LemonCake-Дагаад дуулаарай
 • 17:05
  Үлгэр сонсох цаг /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 1-р анги
 • 19:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үл мэдэх газар орон" Баримтат кино 1-р анги
 • 21:30
  Үлгэр сонсох цаг
 • 21:50
  "B nice" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Харроу" ОАК 8-р анги
 • 23:05
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 1-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

12-14

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  C1 зураглал
 • 10:00
  "Харроу" ОАК 8-р анги /давталт/
 • 11:00
  C1 зураглал
 • 11:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Омарын эрэлд" МУСК
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 14:20
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 14:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 15:00
  "Бохирдол-Дайсантайгаа амьдрах нь" Баримтат кино
 • 15:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ХОАК 7-р анги
 • 16:20
  C1 зураглал
 • 16:30
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино 51-р анги
 • 16:55
  LemonCake-Дагаад дуулаарай
 • 17:05
  "Бурхан буусан өдөр-1" МУСК
 • 18:00
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 2-р анги
 • 19:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ" Хүүхдийн нэвтрүүлэг №8 /давталт/
 • 21:30
  Үлгэр сонсох цаг
 • 21:50
  "B nice" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Харроу" ОАК 9-р анги
 • 23:05
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 2-р анги /давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

12-15

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 09:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:50
  C1 зураглал
 • 10:00
  "Харроу" ОАК 9-р анги /давталт/
 • 11:00
  C1 зураглал
 • 11:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК
 • 13:20
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 14:20
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 14:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 15:00
  "Шувууны нүдээр" Баримтат кино
 • 15:30
  "Яаралтай тусламжийн тасаг" ХОАК 8-р анги
 • 16:20
  C1 зураглал
 • 16:30
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино 52-р анги
 • 16:55
  LemonCake-Дагаад дуулаарай
 • 17:05
  "Бурхан буусан өдөр-2" МУСК
 • 18:00
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 3-р анги
 • 19:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 19:30
  "Гайхамшигт дөрөв" Баримтат кино
 • 20:30
  "Би том болсон!" Хүүхдийн нэвтрүүлэг №8 /давталт/
 • 21:30
  Үлгэр сонсох цаг
 • 21:50
  "B nice" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Харроу" ОАК 10-р анги
 • 23:05
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 3-р анги/давталт/
 • 00:20
  Эфир завсарласан

12-16

 • 08:00
  C1 зураглал
 • 08:10
  "Сайн уу, амьдрал минь-1" МУСК
 • 10:20
  "Зарим хосууд" Баримтат кино
 • 11:40
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:50
  C1 зураглал
 • 12:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 13:00
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 13:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 13:30
  "Сүнс эмч" СОАК 15-р анги
 • 14:50
  "Сүнс эмч" СОАК 16-р анги
 • 16:10
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 1-р анги
 • 17:30
  C1 зураглал
 • 17:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 18:00
  "Хэлмэгдүүлэл ба Цагаатгал" Завхан аймаг
 • 19:20
  "B nice" үзүүлж байна
 • 19:30
  "Шөнийн хаан эгэл шар шувуу" Баримтат кино
 • 20:10
  "ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ" Хүүхдийн нэвтрүүлэг №9
 • 21:00
  "Би том болсон!" Хүүхдийн нэвтрүүлэг №9
 • 21:45
  "Хятадын төв номын сан" Баримтат нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Үлэг гүрвэлийн хаан" УСК
 • 23:50
  Эфир завсарласан

12-17

 • 08:00
  C1 зураглал
 • 08:10
  "Сайн уу, амьдрал минь-2" МУСК
 • 10:30
  "Нанжины сахиусан тэнгэр" Баримтат кино
 • 11:40
  "B nice" үзүүлж байна
 • 11:50
  C1 зураглал
 • 12:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав... /давталт/
 • 13:00
  "ДокторЭм Турк нано наалт" үзүүлж байна
 • 13:20
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 13:30
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 2-р анги
 • 14:50
  "Түүнтэй битгий болзооч" СОАК 3-р анги
 • 16:10
  "Жэйк ба мөрөөдлийн орны далайн дээрэмчид" Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  C1 зураглал
 • 17:40
  Хөгжилтэй аялал-Аялалын цаг
 • 18:00
  УИХ цаг
 • 18:30
  "Цайз" УСК /давталт/
 • 21:10
  "B nice" үзүүлж байна
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Макс Винслоу" УСК
 • 23:55
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги