09-27

 • 08:00
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Бизнес амжилт
 • 11:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Мөргөлийн аян зам" баримтат кино
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Монгол хэл
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Цус" СОАК 19-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-4" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Цус" СОАК 20-р анги
 • 23:00
  "Эзел" ОАК 72-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарласан

09-28

 • 08:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Бизнес амжилт
 • 11:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Үүргэвчтэй аялал-4" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Хөгжим
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 1-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "С Тасаг" Теле сэтгүүл
 • 21:10
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги
 • 22:30
  "Эзел" ОАК 73-р анги
 • 23:20
  "ТюТю" МУСК
 • 01:00
  Эфир завсарласан

09-29

 • 08:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 1-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "С Тасаг" Теле сэтгүүл /давталт/
 • 14:00
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Математик
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 2-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-5" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 2-р анги
 • 22:30
  "Эзел" ОАК 74-р анги
 • 23:20
  "Үндэсний баялаг" МУСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

09-30

 • 08:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 2-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Үүргэвчтэй аялал-5" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Дүрслэх урлаг, Технологи
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 2-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 3-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "VIP" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 3-р анги
 • 22:30
  "Эзел" ОАК 75-р анги
 • 23:20
  "Шилжилт" МУСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

10-01

 • 08:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:00
  "Өдрийн хөтөлбөр" арилжааны нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 10:20
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 3-р анги /давталт/
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 13:50
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Теле хичээл 2-р анги" Хүн ба орчин
 • 16:00
  "Дэггүй хулгана" Хүүхэлдэйн кино
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 3-р анги /давталт/
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 4-р анги
 • 19:20
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үүргэвчтэй аялал-6" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 4-р анги
 • 22:30
  "Эзел" ОАК 76-р анги
 • 23:20
  "Хүүхэлдэй" МУСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

10-02

 • 08:00
  "Үүргэвчтэй аялал-3" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "Өөрийгөө бүтээсэн эрчүүд" Баримтат кино
 • 11:20
  Хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 2-р анги
 • 14:50
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 1-р анги
 • 16:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 2-р анги
 • 17:10
  "Date хийх үү"нэвтрүүлэг
 • 17:40
  Хөгжмийн цаг
 • 17:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:00
  "Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар" зорилтот төсөл. Дугаар 9
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:10
  Инээдээр дархлаагаа дэмжье
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "SANJAA SHOW"
 • 23:20
  "Алдаа" УСК
 • 01:00
  Эфир завсарласан

10-03

 • 08:00
  "Үүргэвчтэй аялал-4" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  Бага үдийн цэнэг
 • 09:30
  "Date хийх үү"нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:00
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 11:20
  Хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 3-р анги
 • 14:00
  "Хао Ланы домог" ОАК 4-р анги
 • 14:50
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 3-р анги
 • 16:00
  "Чадвал намайг хуур" СОАК 4-р анги
 • 17:10
  "VIP" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 17:40
  Хөгжмийн цаг
 • 17:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 18:00
  "Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар" зорилтот төсөл. Дугаар 10
 • 19:30
  Улсын Их Хурлын Цаг
 • 20:00
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 21:50
  Үндэсний үйлдвэрлэл-Загварын шоу
 • 22:00
  "Охидын асуудал" УСК
 • 23:50
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IX/2821:30

C1

"Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги

IX/2821:30

TV9

“Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги

IX/2816:45

MovieBox

"Миний сүпер, хуучин найз бүсгүй (My Super Ex-Girlfriend)" УСК