08-14

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Шоргоолжнуудын шуугиан" Баримтат кино
 • 09:40
  "Гэрлэж амжаагүй явна" МУСК
 • 11:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 36-р анги
 • 12:20
  "Хао Ланы домог" ОАК 37-р анги
 • 13:10
  "Кайрос" СОАК 5-р анги
 • 14:20
  "Кайрос" СОАК 6-р анги
 • 15:30
  "Кайрос" СОАК 7-р анги
 • 16:30
  "Жулиан хаан мандтугай" хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  "Монгол улс хөгжсөн үү-2" нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "ХонгКонгийн баян ядуугийн туйл" Баримтат кино
 • 18:50
  Улсын их хурлын цаг
 • 19:20
  "Луйварчид" УСК /давталт/
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Тазза:Ганц нүдэт боол" УСК
 • 00:20
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 01:20
  Эфир завсарласан

08-15

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нао бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 09:35
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 10:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 9-р анги /давталт/
 • 11:00
  "Хайр харуусал" МУСК
 • 12:30
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 13:30
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 13:55
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Сургууль 2017" СОАК 12-р анги
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 25-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 37-р анги /давталт/
 • 17:20
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 17:40
  "Жүжүгийн нууц" Хүүхэлдэйн кино 24-р анги
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 8-р анги
 • 19:20
  "Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 10-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 38-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 8-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

08-16

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 09:35
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 10:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 10-р анги /давталт/
 • 11:00
  "Төрийн дайсан" МУСК
 • 12:30
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 13:30
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 13:55
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Сургууль 2017" СОАК 13-р анги
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 26-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 38-р анги /давталт/
 • 17:15
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 17:40
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 1-р анги
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 9-р анги
 • 19:20
  "Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /Cruise/
 • 20:30
  "Реакц" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  ArtGer үзүүлж байна
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 39-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 9-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

08-17

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 09:35
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 10:00
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 10:40
  ArtGer үзүүлж байна
 • 11:00
  "Царайлаг өдрүүд" МУСК
 • 12:30
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 13:30
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 13:55
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Сургууль 2017" СОАК 14-р анги
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 27-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 39-р анги /давталт/
 • 17:15
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 17:40
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 2-р анги
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 10-р анги
 • 19:20
  "Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /Chili/
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу №4
 • 21:40
  "Хао Ланы домог" ОАК 40-р анги
 • 22:50
  "Кайрос" СОАК 10-р анги /давталт/
 • 23:50
  Эфир завсарласан

08-18

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 09:35
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 10:00
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/ №4
 • 11:10
  "Эх орон дуудаж байна" МУСК
 • 12:30
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 13:30
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 13:55
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Сургууль 2017" СОАК 15-р анги
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 28-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 40-р анги /давталт/
 • 17:15
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 17:40
  "Хамгаалгч арслан" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 11-р анги
 • 19:20
  "Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /Rapa nui арал/
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 11-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 41-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 11-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

08-19

 • 08:00
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 09:35
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 10:00
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 11-р анги
 • 11:00
  "Элэг нэгтэн" МУСК
 • 12:30
  Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав.../давталт/
 • 13:30
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 13:55
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 14:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 14:30
  "Сургууль 2017" СОАК 16-р анги
 • 15:30
  "Үүр цайхын өмнө" ХОАК 29-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 41-р анги /давталт/
 • 17:20
  "Жулиан хаан мандтугай" Хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 17:40
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 18:00
  "Кайрос" СОАК 12-р анги
 • 19:20
  "Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /Cuba/
 • 20:30
  "Харь орны шоронд" Баримтат кино 12-р анги
 • 21:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 42-р анги
 • 22:30
  "Кайрос" СОАК 12-р анги /давталт/
 • 23:40
  Эфир завсарласан

08-20

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Сайн уу амьдрал минь-2" МУСК
 • 11:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 38-р анги
 • 12:20
  "Хао Ланы домог" ОАК 39-р анги
 • 13:10
  "Хао Ланы домог" ОАК 40-р анги
 • 14:00
  "Кайрос" СОАК 8-р анги
 • 15:10
  "Кайрос" СОАК 9-р анги
 • 16:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 16:30
  "Хамгаалагч арслан" Хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  "Багдадын цагдаа" Баримтат кино
 • 18:40
  "Үндэсний баялаг" МУСК
 • 20:00
  "Гаригийн Биологийн төрөл зүйл" Баримтат кино
 • 20:30
  "Нийслэл аав" Реалити шоу /давталт/ №5
 • 21:30
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 22:40
  "Догшин бух" УСК
 • 00:40
  Эфир завсарласан

08-21

 • 08:00
  "Morning vibe-Таны шинэ өглөөд зориулав...
 • 09:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 09:10
  "Гаригийн Биологийн төрөл зүйл" Баримтат кино
 • 09:40
  "Хүргэн хүү" МУСК
 • 11:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:30
  "Хао Ланы домог" ОАК 41-р анги
 • 12:20
  "Хао Ланы домог" ОАК 42-р анги
 • 13:10
  "Кайрос" СОАК 10-р анги
 • 14:20
  "Кайрос" СОАК 11-р анги
 • 15:30
  "Кайрос" СОАК 12-р анги
 • 16:30
  "Жулиан хаан мандтугай" хүүхэлдэйн кино
 • 17:40
  "Нанжины сахиусан тэнгэр" Баримтат кино
 • 18:50
  Улсын их хурлын цаг
 • 19:20
  "Догшин бух" УСК /давталт/
 • 21:20
  "Реакц" нэвтрүүлэг /давталт/
 • 22:00
  "Пэгду уул" УСК
 • 00:20
  "SANJAA SHOW" /давталт/
 • 01:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1514:30

MN25

"Танайд хоноё"