12-11

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 08:55
  Сайн байна уу
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy-31
 • 11:55
  Сайн байна уу
 • 12:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Сайн байна уу
 • 13:05
  Миний очих дуртай газар
 • 13:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 14
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  Татар ажиллагаа МУСК
 • 16:30
  Business time
 • 17:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 15
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл ОАК-4
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Happy-31
 • 23:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 16
 • 00:10
  Эфир завсарласан

12-12

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:55
  Сайн байна уу
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy-31
 • 11:55
  Сайн байна уу
 • 12:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Сайн байна уу
 • 13:05
  Миний очих дуртай газар
 • 13:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 15
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 16
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Хүнсний хувьсал
 • 17:00
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн,Төмөрчөдөр
 • 17:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 17
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл ОАК-5
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Happy-31
 • 23:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 18
 • 00:10
  Эфир завсарласан

12-13

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:55
  Сайн байна уу
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy-31
 • 11:55
  Сайн байна уу
 • 12:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Сайн байна уу
 • 13:05
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 17
 • 14:05
  Инээдмийн толь
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 18
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Хайрын хүч нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 19
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Nomadic challenge 1-8
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Happy-31
 • 23:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 20
 • 00:10
  Эфир завсарласан

12-14

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:55
  Сайн байна уу
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy-31
 • 11:55
  Сайн байна уу
 • 12:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Сайн байна уу
 • 13:05
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 19
 • 14:05
  Инээдмийн толь
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 20
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Нууц
 • 17:00
  Стандарт хөгжил
 • 17:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-1
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл ОАК -6
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Happy-31
 • 23:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-2
 • 00:10
  Эфир завсарласан

12-15

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:55
  Сайн байна уу
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:25
  Сайн байна уу
 • 10:30
  Бизнес аялал
 • 11:00
  Happy-31
 • 11:55
  Сайн байна уу
 • 12:00
  Инээдмийн толь
 • 12:30
  Business time
 • 13:00
  Сайн байна уу
 • 13:05
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 13:35
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-1
 • 14:30
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-2
 • 16:00
  Business time
 • 16:30
  Сумын атаман УСК
 • 17:30
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-3
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл -7 ОАК
 • 21:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:00
  Happу-31
 • 23:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-4
 • 00:10
  Эфир завсарласан

12-16

 • 08:00
  SBN news мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Сайн байна уу
 • 09:35
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Миний очих дуртай газар
 • 10:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 11:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК – 15
 • 12:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК -16
 • 13:00
  Happy-31
 • 13:55
  Сайн байна уу
 • 14:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК-17
 • 15:00
  Сайн байна уу
 • 15:05
  1-р тусгай хэлтэс ОАК-18
 • 16:05
  Сайн байна уу
 • 16:10
  1-р тусгай хэлтэс ОАК -19
 • 17:10
  1-р тусгай хэлтэс ОАК-20
 • 18:10
  Nomadic challenge 1-8
 • 18:40
  Хайрын хүч нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Нахиа шинэ жилийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Жимийн хөгжилтэй гэр бүл -8 ОАК
 • 21:00
  SBN news тойм
 • 22:00
  Hарру-31
 • 23:00
  Шүгэл үлээгч УСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

12-17

 • 08:00
  SBN news тойм
 • 09:00
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 09:30
  Сайн байна уу
 • 09:35
  Нахиа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Миний очих дуртай газар
 • 10:30
  Монголын өглөө хөтөлбөр
 • 11:00
  Хайрын хүч нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Улаачдын өрсөлдөөн: Цоожсүрэн, Төмөрчөдөр
 • 12:30
  Сайн байна уу
 • 12:35
  Инээдмийн толь
 • 13:00
  Happy-31
 • 14:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-1
 • 14:55
  Сайн байна уу
 • 15:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-2
 • 15:55
  Сайн байна уу
 • 16:00
  1-р тусгай хэлтэс ОАК 2-3
 • 17:00
  Тоглолтын цаг: Алган дээрх үрс
 • 18:50
  Ирүүл тулаанч УСК
 • 20:40
  Нууцын эзэн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Happy-31
 • 23:00
  Эрчүүд юу хүсдэг вэ УСК
 • 00:50
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги