08-14

 • 06:00
  Миний Монголын соёл
 • 06:10
  "Огтлолцол" МУСК
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 6-10-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 34-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 11:00
  "Хайрхан" нэвтрүүлэг дугаар-6
 • 11:50
  Миний Монголын соёл
 • 12:00
  "Хар нохой" СОАК 11,12-р анги
 • 14:40
  "Хүйн холбоотой амьтад" баримтат кино
 • 15:25
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 16,17-р анги
 • 16:15
  "Анн охины андройдууд" хүүхдийн цуврал 12,13-р хэсэг
 • 17:00
  "Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар-9
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 35-р анги
 • 21:00
  "Жатга" СОАК 9-р анги
 • 22:15
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 3,4-р анги
 • 00:10
  "Эхлэл ба төгсгөл" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-15

 • 06:00
  "Намрын халуун өдрүүд" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 1-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 8-12-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 35-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 11:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-7,8
 • 12:00
  "Хар нохой" СОАК 13,14-р анги
 • 14:25
  "Хайрын клуб" МУСК
 • 15:45
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 16:35
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 1-р анги
 • 17:00
  "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг дугаар-21
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 36-р анги
 • 21:00
  "Жатга" СОАК 10-р анги
 • 22:20
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 5,6-р анги
 • 00:10
  "Love and Sex" ОАМУСК 6-р анги
 • 00:45
  "Цэргийн ээж" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-16

 • 06:00
  "Илүү сартай зун" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 2-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 13-17-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 36-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 11:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-9,10
 • 12:00
  "Хар нохой" СОАК 15,16-р анги
 • 14:30
  "Нөхөрт гарсны маргааш" МУСК
 • 15:30
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 21,22-р анги
 • 16:20
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 2-р анги
 • 16:45
  "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг дугаар-22
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 37-р анги
 • 21:00
  "Жатга" СОАК 11-р анги
 • 22:20
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 7,8-р анги
 • 00:10
  "Love and Sex" ОАМУСК 7-р анги
 • 00:45
  "Баярлалаа ээжээ" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-17

 • 06:00
  "Өнөр бүл" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 3-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 18-22-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 37-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 41-р анги
 • 11:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-11,12
 • 12:00
  "Тэмцэл" СОАК 1,2-р анги
 • 14:20
  "Диваажинд хүрэх зам" МУСК
 • 15:55
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 23,24-р анги
 • 16:45
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 3,4-р анги
 • 17:30
  "The Voice of Mongolia-3" шоу нэвтрүүлэг дугаар-23
 • 19:00
  NCD Group: River Plaza төслийн танилцуулга
 • 19:10
  Миний Монголын соёл
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 38-р анги
 • 21:00
  "Жатга" СОАК 12-р анги
 • 22:20
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 9,10-р анги
 • 00:10
  "Love and Sex" ОАМУСК 8-р анги
 • 00:40
  "Аз жаргал" МУСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-18

 • 06:00
  "Хуучин сүмийн нууц" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 4-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 23-27-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 38-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 42-р анги
 • 11:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-13,14
 • 12:00
  "Тэмцэл" СОАК 3,4-р анги
 • 14:20
  "Энэ миний наадам" МУСК
 • 15:35
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 25,26-р анги
 • 16:25
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 5-р анги
 • 16:50
  Миний Монголын соёл
 • 17:00
  "Аппрентис Монгол" нэвтрүүлэг дугаар-1
 • 19:20
   "СИТИ Их сургууль" төлбөртэй нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 39-р анги
 • 21:00
  "Харснаа хэл" СОАК 1-р анги
 • 22:15
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 11,12-р анги
 • 00:10
  "Гэнэт ирсэн бэлэг" УСК
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-19

 • 06:00
  "Их замын тоос" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 5-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 28-32-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 39-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 43-р анги
 • 11:00
  "Чимээгүй номын сан" нэвтрүүлэг дугаар-15,16
 • 12:00
  "Тэмцэл" СОАК 5,6-р анги
 • 14:20
  "Минж" УСК
 • 15:50
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 16:35
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 6-р анги
 • 17:00
  "Аппрентис Монгол" нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 19:10
  NCD Group: River Plaza төслийн танилцуулга
 • 19:20
  Миний Монголын соёл
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 40-р анги
 • 21:00
  "Харснаа хэл" СОАК 2-р анги
 • 22:15
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 13,14-р анги
 • 00:10
  "Эхиймаа" МУСК
 • 01:40
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-20

 • 06:00
  "Өглөө" МУСК
 • 07:35
  "Инженерийн гайхамшиг" баримтат кино 6-р анги
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 33-37-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 40-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 44-р анги
 • 11:00
  "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-1
 • 12:00
  "Тэмцэл" СОАК 7,8-р анги
 • 14:15
  "Ханхүү нь аль нь вэ?" МУСК
 • 15:55
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 16:45
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7цр бүлэг 7,8-р анги
 • 17:30
  "Шарк танк" нэвтрүүлэг дугаар-10
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 41-р анги
 • 20:50
  NCD Group: Casa Da Vinci төслийн танилцуулга
 • 21:00
  "Харснаа хэл" СОАК 3-р анги
 • 22:15
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 15,16-р анги
 • 00:10
  "Зангараг" МУСК
 • 01:50
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

08-21

 • 06:00
  "Улаанбаатарт байгаа миний аавд" МУСК
 • 07:30
  "Дэлхий гараг" баримтат кино
 • 08:20
  "Спаркийн адал явдлууд" хүүхэлдэйн кино 38-42-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 41-р анги
 • 10:45
  "Хар хаймран гутал" хүүхэлдэйн кино 45-р анги
 • 11:00
  "Намайг сонгооч" нэвтрүүлэг дугаар-2
 • 12:00
  "Тэмцэл" СОАК 9,10-р анги
 • 14:30
  "Дэлхий даахгүй баян" МУСК
 • 15:25
  "Шидэт эрдэнэс:Хатагтай цох ба хар муур" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 16:15
  "Тог тог тог" хүүхдийн цуврал 7-р бүлэг 9,10-р анги
 • 17:00
  "Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар-10
 • 19:20
  Миний Монголын соёл
 • 19:30
  "Хөгжилтэй эгч дүүс" СОАК 42-р анги
 • 21:00
  "Харснаа хэл" СОАК 4-р анги
 • 22:15
  Миний Монголын соёл
 • 22:30
  "Викингчүүд" АОАК 5-р бүлэг 17,18-р анги
 • 00:10
  "Хуйвалдаан" МУСК
 • 01:50
  Миний Монголын соёл
 • 02:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

VIII/1519:20

C1

"Үүргэвчтэй аялал" Аялалын нэвтрүүлэг /France2/

VIII/1511:10

TV9

Тоо юу, сүлд үү? Испани "Ариун гэр бүлийн сүм" /шинэ /

VIII/1513:30

MN25

"Саятан 7 хоног"