09-27

 • 05:30
  "Татар ажиллагаа" МУСК
 • 07:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Гана, бүгд бүжгэндээ" баримтат кино
 • 08:57
  Цаг агаар
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Гадаад мэдээ
 • 09:50
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 13-р анги
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:15
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:10
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Хаикюү" хүүхэлдэйн киноны 5-р анги
 • 14:00
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хайрт, итгэл” ОАУСК, 1-р анги
 • 16:00
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "Тоо юу, сүлд үү?" аяллын нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндэсний мөнгөний бодлого" лекц /1-р хэсэг/
 • 21:30
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 14-р анги
 • 22:50
  "Үл таних эмэгтэй" МУСК
 • 00:30
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:20
  Эфир завсарлага

09-28

 • 05:25
  "Элэг нэгтэн" МУСК
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Конго улсын хээнцэрүүд" баримтат кино
 • 08:57
  Цаг агаар
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Гадаад мэдээ
 • 09:50
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 14-р анги
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:15
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:10
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Хаикюү" хүүхэлдэйн киноны 6-р анги
 • 14:00
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хайрт, итгэл” ОАУСК, 2-р анги
 • 16:00
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "Тоо юу, сүлд үү?" аяллын нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги
 • 22:50
  "Давалгаа" МУСК
 • 00:20
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:20
  Эфир завсарлага

09-29

 • 05:30
  "Үлгэрийн баатар гэртээ харих замд" МУСК
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Альбино Африк" баримтат кино
 • 08:57
  Цаг агаар
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Гадаад мэдээ
 • 10:00
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:15
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Хаикюү" хүүхэлдэйн киноны 7-р анги
 • 14:40
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хайрт, итгэл” ОАУСК, 3-р анги
 • 16:00
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:40
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "Хошин шог" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үндэсний мөнгөний бодлого" лекц /2-р хэсэг/
 • 21:00
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг /дугаар 6/
 • 23:40
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:20
  Эфир завсарлага

09-30

 • 05:30
  "247 градус" МУСК
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Тамын квадрат метр" баримтат кино
 • 08:57
  Цаг агаар
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  К-pop хөгжмийн цаг
 • 10:00
  “Эрхэм шүүгч” ОАУСК, төгсгөлийн 16-р анги
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:15
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 13:10
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Хаикюү" хүүхэлдэйн киноны 8-р анги
 • 14:00
  “Хөөрөлдөөн” нэвтрүүлэг
 • 14:40
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Хайрт, итгэл” ОАУСК, 4-р анги
 • 16:00
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:40
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "Хошин шог" үзүүлж байна
 • 17:30
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэг
 • 21:30
  “Цагаан хуй-1” УСК
 • 00:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:20
  Эфир завсарлага

10-01

 • 05:30
  "Хүсэл" МУСК
 • 07:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:25
  Дорнын зурлага
 • 08:30
  "Маргаашийн сүйрэл-Ус" баримтат кино
 • 08:57
  Цаг агаар
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Нүдэн сондор" МУСК
 • 11:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 11:15
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 11:30
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Мэдээллийн шууд хөтөлбөр
 • 14:00
  “Боломж” нэвтрүүлэг
 • 14:20
  "Хаикюү" хүүхэлдэйн киноны 9-р анги
 • 14:40
  "Өдрийн мэнд" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 15:10
  “Дархлаа” МУСК
 • 16:00
  ЕБС-ийн 9-р ангийн теле хичээл
 • 16:40
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 17:00
  “Энэ өдөр” мэдээ
 • 17:10
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "К-pop" хөгжмийн цаг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Үйл явдал, сургамж" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “Цагаан хуй-2” УСК
 • 22:50
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг /дугаар 7/
 • 00:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:20
  Эфир завсарлага

10-02

 • 06:00
  "Хөөрхөн шулам" МУСК
 • 07:25
  Дорнын зурлага
 • 07:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  “Цагаан хуй-2” УСК
 • 11:00
  "Shimizu cook time" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  "Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  К-pop хөгжмийн цаг
 • 12:00
  "Гарц" нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "Хөөрөлдөөн" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Найз" МУСК
 • 15:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 16:30
  МУ-ын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын 76-р чуулганд оролцлоо
 • 17:00
  "Ярьж буй хууль" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Эрдэмт хүн улсын баялаг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Эрхэт Монгол" групп үзүүлж байна
 • 18:20
  "Мөрөөдөл биелдэг юм" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг /дугаар 8/
 • 21:40
  “Чоно тусгай ажиллагаа-1” УСК
 • 23:00
  "Болсон явдал" УСК
 • 00:35
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:30
  "Хуйвалдаан" МУСК

10-03

 • 06:10
  "Дурлалын магистер" МУСК
 • 07:25
  Дорнын зурлага
 • 07:30
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:00
  "Ном хурах цаг" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Теле концерт
 • 10:00
  "Монгол сугалаа" шууд нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Конго улсын хээнцэрүүд" баримтат кино
 • 11:50
  “Залуу нас” УСК
 • 14:00
  МУ-ын харцага Г.Элбэгийн эмчилгээнд зориулсан Улс, аймгийн алдар цолтой 128 бөхийн барилдааныг шууд дамжуулна
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:20
  "Оддын хаан" шоу нэвтрүүлэг /дугаар 9/
 • 21:40
  “Чоно тусгай ажиллагаа-2” УСК
 • 00:00
  Тоглолтын цаг
 • 03:00
  “Бурхан багшийн айлдвар” нэвтрүүлэг
 • 05:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2821:30

C1

"Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги

IX/2821:30

TV9

“Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги

IX/2816:45

MovieBox

"Миний сүпер, хуучин найз бүсгүй (My Super Ex-Girlfriend)" УСК