12-11

 • 05:00
  Дорнын зурлага
 • 05:10
  Хуйвалдаан МУСК
 • 06:45
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг /давталт/
 • 07:25
  Анализ тойм хөтөлбөр давталт
 • 08:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 10:15
  Луу УСК /давталт/
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Луу УСК /давталт/ үргэлжлэл
 • 12:25
  Зураглал
 • 12:30
  Ярьж буй хууль нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Авалорын гүнж хүүхэлдэйн кино 62-р анги
 • 13:52
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 14:15
  Трү ба солонгон вант улс хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 14:40
  Монгол лотто тохирол
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Шинэ өдөр хөтөлбөр давталт
 • 16:00
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 16:25
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Өв соёлын товчоон
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  К поп цаг
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Урааны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц" төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Зоригт эрс УСК
 • 23:40
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:40
  Киноны давталтын цаг

12-12

 • 05:00
  Дорнын зурлага
 • 05:10
  Хамтран амьдрагч МУСК
 • 06:45
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:55
  Тоо юу сүлд үү нэвтрүүлэг
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 10:15
  Зоригт эрс УСК /давталт/
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Зоригт эрс УСК /давталт/ үргэлжлэл
 • 12:40
  Өв соёлын товчоон
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Авалорын гүнж хүүхэлдэйн кино 63-р анги
 • 13:52
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:55
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 14:15
  Трү ба солонгон вант улс хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 14:40
  Монгол лотто тохирол
 • 14:55
  Зураглал
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Шинэ өдөр хөтөлбөр давталт
 • 16:00
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 16:25
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Хүнсний хувьсгал нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  К поп цаг
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Хэлэлцүүлэг
 • 21:00
  Кунфу ширэнгэ УСК
 • 23:05
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:05
  Киноны давталтын цаг

12-13

 • 05:00
  Дорнын зурлага
 • 05:10
  Хар сувдны нууц МУСК
 • 06:40
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 07:40
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг давталт
 • 08:20
  Өв соёлын товчоон
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 10:15
  Кунфу ширэнгэ УСК давталт
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Кунфу ширэнгэ УСК давталт үргэлжлэл
 • 12:05
  Монгол коммент нэвтрүүлэг давталт
 • 12:50
  Түүхийн хуудас нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Авалорын гүнж хүүхэлдэйн кино 64-р анги
 • 13:52
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:55
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 14:15
  Трү ба солонгон вант улс хүүхэлдэйн кино 21-р анги
 • 14:40
  Монгол лотто тохирол
 • 14:55
  Зураглал
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Шинэ өдөр хөтөлбөр давталт
 • 16:00
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 16:25
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Өв соёлын товчоон
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  Зураглал
 • 17:15
  К поп цаг
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Өв соёлын товчоон
 • 21:00
  Тулаанч УСК
 • 23:20
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:20
  Киноны давталтын цаг

12-14

 • 05:00
  Дорнын зурлага
 • 05:10
  Зөв алдаа МУСК
 • 06:40
  УИХ-ын цаг давталт
 • 07:10
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 08:10
  Өв соёлын товчоон
 • 08:30
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 10:15
  Тулаанч УСК давталт
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тулаанч УСК давталт үргэлжлэл
 • 12:15
  Монгол коммент нэвтрүүлэг давталт
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Авалорын гүнж хүүхэлдэйн кино 65-р анги
 • 13:52
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:55
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 14:15
  Трү ба солонгон вант улс хүүхэлдэйн кино 22-р анги
 • 14:40
  Монгол лотто тохирол
 • 14:55
  Хөгжмийн завсарлага
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Шинэ өдөр хөтөлбөр давталт
 • 16:00
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 16:25
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Өв соёлын товчоон
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:15
  К поп цаг
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Ярилцья даа нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Меконг ажиллагаа УСК
 • 23:30
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:30
  Киноны давталтын цаг

12-15

 • 05:00
  Дорнын зурлага
 • 05:10
  Зөв алдаа МУСК
 • 05:40
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 06:40
  Меконг ажиллагаа УСК
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  INVEST BAYANKHONGOR-Хөрөнгө оруулалтын чуулган-2023 /шууд/
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураан олборлогч Казахстан улс" төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг 12 үлдэгсэд" УСК
 • 23:25
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:25
  Киноны давталтын цаг

12-16

 • 06:00
  Дорнын зурлага
 • 06:10
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 07:10
  Ээжээ надтай гэрлээч МУСК
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Оддын хаан шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  290 сая: Хуримын төлөөх дайн шоу нэвтрүүлэг Төгсгөлийн /9-р анги/ давталт
 • 11:30
  Бөхийн барилдааны тойм нэвтрүүлэг
 • 13:30
  "Хүчирхэг 12 үлдэгсэд" УСК
 • 15:30
  Оддын хаан шоу нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Багачууд аа, англиар дуулцгаая
 • 16:55
  Зураглал
 • 17:00
  Ардчиллын төөрөгдөл баримтат кино
 • 18:20
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Хүлэг эрдэнэ нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Нандин үр УСК
 • 23:40
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:40
  Киноны давталтын цаг

12-17

 • 06:00
  Дорнын зурлага
 • 06:05
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 07:05
  Төгс бүсгүйн зууч МУСК
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Гарц нэвтрүүлэг
 • 09:40
  Нандин үр УСК давталт
 • 11:50
  Спортын тойм нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Анализ тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  12 дугаар сарын 17-нд 13:00 цагаас "Говь+Ус" Монгол Улсад усны инженер бэлтгэж эхэлсний 60 жилийн ойд зориулсан хүчит улс, аймгийн алдар цолтой хүчит 128 бөхийн барилдаан
 • 18:20
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Анализ тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Стандарттай хөгжил нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Баримтат кино
 • 21:00
  Илбийн гайхамшиг УСК
 • 23:20
  Анализ тойм мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 00:20
  Киноны давталтын цаг

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги