06-11

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 15, 16-р анги
 • 09:15
  "Хүү" УСК
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:30
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 11-р анги
 • 12:30
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 15, 16-р анги
 • 12:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:15
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 13:30
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 15:35
  "Сонгодог-21" төсөл үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 17:35
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 17:55
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 18:00
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 18:10
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 10-р анги
 • 19:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 19:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 20:00
  "DAGII S TIME" үзүүлж байна
 • 20:25
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 12-р анги
 • 21:15
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 22:35
  "Тилли" УСК
 • 00:25
  TV7 төгсгөл

06-12

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 9, 10, 11, 12-р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй дүр-Дэлхий даахгүй баян"
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:30
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 9, 10, 11, 12-р анги
 • 12:10
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 12:20
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 8, 9, 10 -р анги
 • 14:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 15:00
  "Тилли" УСК
 • 16:50
  "Хөгжилтэй дүр-Дэлхий даахгүй баян"
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 6, 7, 8-р анги
 • 18:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 13-р анги
 • 20:50
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 6, 7, 8-р анги
 • 21:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 22:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 23:00
  "Гэр бүлийн тоглоом" УСК
 • 00:50
  TV7 төгсгөл

06-13

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 13, 14, 15, 16 -р анги
 • 09:30
  "Хөгжилтэй дүр - Ахаа намайг бодоорой"
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:30
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 13, 14, 15, 16 -р анги
 • 12:10
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 12:20
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 11, 12, 13 -р анги
 • 14:50
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 15:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 16:00
  "Гэр бүлийн тоглоом" УСК
 • 17:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 9, 10-р анги
 • 18:40
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 14-р анги
 • 20:50
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 9, 10-р анги
 • 21:30
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 23:00
  "Модель" УСК
 • 00:50
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

VI/1222:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 5-р анги

VI/1214:30

Монгол ТВ

"Ододтой бүжиглэе" шоу нэвтрүүлэг дугаар

VI/1214:50

MovieBox

"Тэдний үзэн ядалт (The Hate You Give)" УСК