06-19

 • 06:00
  Эфир нээлт
 • 06:05
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 25-р анги давталт
 • 07:40
  Зуузуугийн найзууд цуврал
 • 08:00
  "Залгамж" өв соёлын цаг
 • 08:35
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  Хөгжмийн завсарлага
 • 09:40
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 26-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Дуудлага-2" ОАК 7-р анги давталт
 • 15:10
  "Сумын уяач" контент /Төв аймаг Сүмбэр сум /
 • 15:50
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 16:30
  “Монгол наадам” цуврал нэвтрүүлэг -2 давталт
 • 17:00
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 18:30
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 19:00
  "Дуудлага-2" ОАК 8-р анги
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Үндэстнээрээ баяжъя"
 • 22:00
  "Сумын уяач" контент
 • 22:45
  "9:90:900" Ардчиллын цаг
 • 23:00
  "Пиллов ток" насанд хүрэгчдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Шинэ сэргэлтийн бодлого"
 • 23:55
  Эфир завсарласан

06-20

 • 06:00
  Эфир нээлт
 • 06:05
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 26-р анги давталт
 • 07:40
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 10:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:45
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Сумын уяач" контент
 • 11:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 27-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Дуудлага-2" ОАК 8-р анги давталт
 • 15:10
  "Сумын уяач" контент /Төв аймаг Жаргалант сум /
 • 15:50
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 16:10
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 16:45
  Нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  “Монгол наадам” цуврал нэвтрүүлэг -3
 • 18:20
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Дуудлага-2" ОАК 9-р анги
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Үндэстнээрээ баяжъя"
 • 22:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "9:90:900" Ардчиллын цаг
 • 23:00
  "Сумын уяач" контент
 • 23:40
  "Шинэ сэргэлтийн бодлого"
 • 23:55
  Эфир завсарласан

06-21

 • 06:00
  Эфир нээлт
 • 06:05
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 27-р анги давталт
 • 07:40
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 08:25
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 08:55
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хотын бүсгүй хөдөө нутагт" реалити нэвтрүүлэг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Сумын уяач" контент
 • 11:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  “Монгол наадам” цуврал нэвтрүүлэг -3 давталт
 • 12:20
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 28-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:20
  "Дуудлага-2" ОАК 9-р анги давталт
 • 15:10
  "Сумын уяач" контент /Төв аймаг Борнуур сум /
 • 15:50
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 16:20
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 17:00
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 17:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Хөгжмийн завсарлага
 • 19:00
  "Дуудлага-2" ОАК 10-р анги
 • 20:00
  Нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  Нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Үндэстнээрээ баяжъя"
 • 22:00
  "Аяллын тойрог" нэвтрүүлэг
 • 22:45
  "9:90:900" Ардчиллын цаг
 • 23:00
  "Пиллов ток" насанд хүрэгчдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 23:40
  "Шинэ сэргэлтийн бодлого"
 • 23:55
  Эфир завсарласан

06-22

 • 06:00
  Эфир нээлт
 • 06:05
  "Аяллын тойрог" Мьянмар улсаар
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 28-р анги давталт
 • 07:40
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 08:50
  "Морьтон монгол" нэвтрүүлэг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:35
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 29-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Дуудлага-2" ОАК 6.7-р анги давталт
 • 15:30
  "Сумын уяач" контент /Төв аймаг Батсүмбэр сум /
 • 16:40
  "Нана ноно" Балчир насны хүүхдийн дууны цаг
 • 17:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Сумын уяач" контент
 • 18:00
  "Хамаг Монгол туургатны улаачдын сорил 4" нэвтрүүлгийн ялагч Т.Батзориг
 • 18:30
  "Дахин тавтай морил" УСК
 • 20:10
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 21:45
  "Үндэстнээрээ баяжъя"
 • 22:00
  "Аяллын тойрог"
 • 22:45
  "9:90:900" Ардчиллын цаг
 • 23:00
  "Сумын уяач" контент
 • 23:40
  "Шинэ сэргэлтийн бодлого"
 • 23:55
  Эфир завсарласан

06-23

 • 06:00
  Эфир нээлт
 • 06:05
  "Аяллын тойрог" Мьянмар улсаар
 • 06:55
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 29-р анги давталт
 • 07:45
  "Дахин тавтай морил" УСК давталт
 • 09:15
  "Хүүхэд нэгдүгээрт" хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг
 • 09:55
  1950 - Зарын цаг
 • 10:00
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:20
  "Сэдэв шийдэл" ярилцлагын цаг давталт
 • 10:55
  1950 - Зарын цаг
 • 11:00
  "Хамаг Монгол туургатны улаачдын сорил 4" нэвтрүүлгийн ялагч Т.Батзориг
 • 11:30
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 13:00
  "Хайрын зөвлөх" ХОАК 30-р анги
 • 13:55
  1950 - Зарын цаг
 • 14:00
  "Дуудлага-2" ОАК 8.9.10-р анги давталт
 • 16:10
  "Сумын уяач" контент
 • 17:00
  "Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "My Twist" ярилцлага
 • 18:40
  "Энд харийн хүн бий" УСК
 • 20:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 20:30
  "Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 21:45
  "Үндэстнээрээ баяжъя"
 • 22:00
  E-Project нэвтрүүлэг /И-Прожект нэвтрүүлэг/
 • 22:45
  "9:90:900" Ардчиллын цаг
 • 23:00
  "Аяллын тойрог"
 • 23:40
  "Шинэ сэргэлтийн бодлого"
 • 23:55
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2021:30

Dream

Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /

VI/2015:00

Dream

Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /

VI/2021:00

Боловсрол ТВ

"Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг