09-27

 • 08:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 08:30
  Үер МУСК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Теле концерт
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 21,22-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Агуйн нууц МУСК
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:35
  Баримтат кино
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Надад мөрөөдөл бий нэвтрүүлэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Хайрын зөвлөх ОАК 23,24-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

09-28

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Теле концерт
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Тань руу нүүж явна МУСК
 • 14:00
  Монголын сайхан орноор
 • 14:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 23,24-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:35
  Баримтат кино
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Шинэ ном
 • 20:20
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Мөнхтөрийн цаг
 • 22:20
  Хайрын зөвлөх ОАК 25,26-р анги
 • 23:50
  Эфир завсарлага

09-29

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Шинэ ном
 • 09:10
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Ярилцах цаг
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Мартагдашгүй намар МУСК
 • 14:10
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 25,26-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:35
  Баримтат кино
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Чин ачлал
 • 20:00
  Шийдэл-45
 • 20:20
  Виртуоза гала тоглолт 1-р хэсэг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 22:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 27,28-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-30

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Виртуоза гала тоглолт 1-р хэсэг
 • 09:10
  Монгол Монголоо хайрлая хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Шийдэл-45
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Өглөө МУСК
 • 14:10
  Монголын сайхан орноор
 • 14:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 27,28-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:35
  Баримтат кино
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Виртуоза гала тоглолт 2-р хэсэг
 • 20:30
  Шийдэл-45
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Мөнхтөрийн цаг
 • 22:20
  Хайрын зөвлөх ОАК 29,30-р анги
 • 23:50
  Эфир завсарлага

10-01

 • 08:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Виртуоза гала тоглолт 2-р хэсэг
 • 09:30
  Бизнес амжилт
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  Тоглолтын цаг
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  11 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 12:00
  12 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  Ардын элч МУСК
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Шийдэл-45
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хайрын зөвлөх ОАК 29,30-р анги
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Бизнес цаг
 • 17:35
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Миний байшин
 • 20:20
  Ярилцах цаг
 • 21:00
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:40
  Гурван тэнэг Энэтхэгийн УСК 1-р анги
 • 23:10
  Эфир завсарлага

10-02

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 09:40
  Теле концерт
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Мөнх тэнгэрийн хүчин дор МУСК 2-р анги
 • 12:30
  Бизнес амжилт
 • 13:00
  Миний байшин
 • 13:30
  Гурван тэнэг Энэтхэгийн УСК 1-р анги
 • 15:00
  15 цаг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 16:25
  Бизнес цаг
 • 16:30
  Чин ачлал
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  Ярилцах цаг
 • 18:10
  Эрүүл ирээдүй
 • 18:40
  Монгол Алтайн барагшун
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Миний сонгодог тоглолт 1-р хэсэг
 • 20:55
  Монголын хөлбөмбөгийн Бүх оддын хандивын тоглолт шууд
 • 22:30
  Гурван тэнэг Энэтхэгийн УСК 2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

10-03

 • 08:30
  21 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Сүхбаатар МУСК
 • 10:55
  Бизнес цаг
 • 11:00
  Морьтон Монгол нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Бизнес амжилт
 • 12:30
  Хуйрнан шуугигч Хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 13:30
  Гурван тэнэг Энэтхэгийн УСК 2-р анги
 • 15:00
  Эрүүл ирээдүй
 • 15:30
  Миний сонгодог тоглолт 1-р хэсэг
 • 16:15
  Бизнес цаг
 • 16:20
  Аман хуур МУСК
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  Монгол Алтайн барагшун
 • 18:30
  Эрүүл ирээдүй
 • 19:00
  19 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  Миний сонгодог тоглолт 2-р хэсэг
 • 20:20
  Мөнхтөрийн цаг
 • 21:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 21:30
  Монгол киноны алтан дурсамж
 • 22:10
  Хүн чулууны нулимс МУСК
 • 23:30
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2821:30

C1

"Хао Ланы домог" ОАК 1-р анги

IX/2821:30

TV9

“Эрхэм шүүгч” ОАУСК, 15-р анги

IX/2816:45

MovieBox

"Миний сүпер, хуучин найз бүсгүй (My Super Ex-Girlfriend)" УСК