12-11

 • 06:00
  "Хятад дахь аялал" нэвтрүүлэг 1, 2
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 11, 12
 • 07:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6
 • 08:00
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.11-3.13
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 42
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 9
 • 10:00
  "Дээд зиндаа" ОАК 5
 • 11:10
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6
 • 11:40
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6
 • 12:00
  Цаг агаар
 • 12:05
  "Cash cab Mongolia" Шоу 18
 • 12:50
  "Инновацын эзэд" 7
 • 14:00
  мэдээ
 • 14:55
  "Эхнэрийн заавраар" шоу нэвтрүүлэг 5.7
 • 16:15
  Цаг агаар
 • 16:20
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 6
 • 16:50
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.6
 • 17:10
  Гадаад мэдээ
 • 17:30
  "Инновацын эзэд" 8
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "UNITEL HUB: Боломжийг хүн бүрд" баримтат нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Стандарттай хөгжил 2023"
 • 21:15
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураан олборлогч Казахстан улс
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 43
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "18 нас би чамд хайртай" МУСК

12-12

 • 01:25
  "Дээд зиндаа" ОАК 5
 • 02:30
  Мэдээ
 • 03:35
  "Би том болсон" жижиг 1
 • 03:45
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 7
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 13, 14
 • 07:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7
 • 08:00
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.14-3.17
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 43
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 10
 • 10:05
  "Дээд зиндаа" ОАК 6
 • 11:20
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 7
 • 11:50
  Цаг агаар
 • 11:55
  "Cash cab Mongolia" Шоу 19
 • 12:40
  "Инновацын эзэд" 8
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  "Вакцин" шоу нэвтрүүлэг 3.2
 • 16:15
  Цаг агаар
 • 16:20
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 1
 • 16:50
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.7
 • 17:05
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.14
 • 17:15
  Гадаад мэдээ
 • 17:35
  "Инновацийн эзэд" 9
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  Global talk with Nyamdavaa
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 44
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "Bad angel" МУСК

12-13

 • 01:10
  "Дээд зиндаа" ОАК 6
 • 02:20
  Мэдээ
 • 03:25
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 8
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 15, 16
 • 07:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 08:00
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.18-3.20
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 44
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 11
 • 10:10
  "Дээд зиндаа" ОАК 7
 • 11:25
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 8
 • 11:55
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 12:10
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 15, 16
 • 12:25
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.18-3.20
 • 12:45
  "Инновацийн эзэд" 9
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  Global talk with Nyamdavaa
 • 16:00
  Цаг агаар
 • 16:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 8
 • 16:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 16:50
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 15, 16
 • 17:05
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.18-3.20
 • 17:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино
 • 17:35
  Гадаад мэдээ
 • 17:55
  "Инновацийн эзэд" 10
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 45
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "T Talk" нэвтрүүлэг
 • 00:40
  "90 оны элгийн явдлууд" МУСК

12-14

 • 01:35
  "Дээд зиндаа" ОАК 7
 • 02:45
  Global talk with Nyamdavaa
 • 03:45
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 9
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 17, 18
 • 07:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 45
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 12
 • 10:05
  "Дээд зиндаа" ОАК 8
 • 11:15
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 9
 • 11:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.8
 • 12:00
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 17, 18
 • 12:15
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино
 • 12:40
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Урааны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
 • 13:05
  "Инновацийн эзэд" 10
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 16:00
  Цаг агаар
 • 16:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 9
 • 16:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9
 • 17:10
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 17, 18
 • 17:25
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.21
 • 17:35
  Гадаад мэдээ
 • 17:55
  "Инновацийн эзэд" 11
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "Лхагвын тойм"
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 46
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "Хамгийн сайхан нь" МУСК

12-15

 • 01:25
  "Дээд зиндаа" ОАК 8
 • 02:30
  Мэдээ
 • 03:35
  "Би том болсон" жижиг 2
 • 03:45
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 10
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 19, 20
 • 07:45
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.10
 • 08:10
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.24
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 46
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 13
 • 10:10
  "Дээд зиндаа" ОАК 9
 • 11:20
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 10
 • 11:50
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.9
 • 12:25
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.24
 • 12:35
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Ураан олборлогч Казахстан улс
 • 13:05
  "Инновацийн эзэд" 11
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:55
  "Лхагвын тойм"
 • 16:00
  Цаг агаар
 • 16:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 10
 • 16:35
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.10
 • 17:00
  Гадаад мэдээ
 • 17:20
  "Инновацийн эзэд" 12
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:30
  "Cash cab Mongolia" Шоу 20
 • 21:20
  Гампаньян гайхамшгийн эрэлд- Урааны уурхайн нөхөн сэргээлт -Франц
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 47
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "Хуримын даашинзтай бүсгүй" МУСК

12-16

 • 01:30
  "Дээд зиндаа" ОАК 9
 • 02:35
  Мэдээ
 • 03:40
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 1
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 21, 22
 • 07:45
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино
 • 08:05
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.25, 3.26
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 47
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  Global talk with Nyamdavaa
 • 10:25
  "Эхнэрийн заавраар" шоу нэвтрүүлэг 5.7
 • 11:40
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 1
 • 12:10
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино 3.10
 • 12:35
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 21, 22
 • 12:50
  "Cash cab Mongolia" Шоу 20
 • 13:35
  DW "Глобал 3000" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг 1
 • 14:35
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 21, 22
 • 14:55
  "Хүнсний хувьсгал" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Сэрүүн гаа" УСК
 • 17:10
  DW "Эрүүл бие" нэвтрүүлэг
 • 17:45
  Засгийн газрын товч тойм
 • 18:00
  "Вакцин" шоу нэвтрүүлэг 3.4
 • 19:30
  "Cash cab Mongolia" Шоу 21
 • 20:20
  "Хөгтэй аялал" МУСК
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 48
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "Солиот эх" МУСАК

12-17

 • 01:25
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 02:25
  "Аавдаа очоорой" МУСК
 • 03:25
  "Тэгээс тэг" сурвалжилга
 • 03:55
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Хятдыг тольдохуй" нэвтрүүлэг 1
 • 06:50
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 07:05
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 4
 • 07:30
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 23, 24
 • 07:45
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино
 • 08:05
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.27, 3.28
 • 08:15
  Цаг агаар
 • 08:20
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 48
 • 09:15
  Цаг агаар
 • 09:20
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 10:25
  "Вакцин" шоу нэвтрүүлэг 3.3
 • 11:45
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 4
 • 12:15
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 23, 24
 • 12:30
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино
 • 12:50
  "Cash cab Mongolia" Шоу 21
 • 13:35
  DW "Германд үйлдвэрлэв" нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Хүүхдүүдээ наашаа" хичээлийн цаг 4
 • 14:40
  "Канималууд" хүүхэлдэйн кино 23, 24
 • 14:55
  "Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 3.27, 3.28
 • 15:10
  "Хурдан морины уралдаан"
 • 16:55
  Цаг агаар
 • 17:00
  "Т цаг" нэвтрүүлэг 2.8
 • 17:40
  "Эхнэрийн заавраар" нэвтрүүлэг хөшигний ард
 • 18:00
  "Эхнэрийн заавраар" шоу нэвтрүүлэг 5.8
 • 19:25
  "Мөнх тунх" хүүхэлдэйн кино шинэ ангиуд
 • 19:50
  Засгийн газрын товч тойм
 • 20:05
  "Багш" МУСК
 • 21:50
  "Селжук" эзэнт гүрний сэргэлт ОАК 49
 • 23:15
  Цаг агаар
 • 23:25
  "Байтаг богд" МУСК
 • 01:40
  "Лхагвын тойм"
 • 02:40
  "Сүүгээр ариусдаг хорвоо" МУСК

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги