01-27

 • 01:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 44
 • 02:05
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 28
 • 02:45
  "Эцсийн хүсэл" МУСК
 • 04:10
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 1
 • 07:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76
 • 07:30
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 07:40
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 19-20
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 44
 • 09:35
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Балид болсон явдал" ОАК 4
 • 11:30
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 11:45
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76
 • 11:55
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 12:05
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 12:15
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 19-20
 • 12:55
  "Морлаш" хүүхдийн цуврал
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  "Салалт" ОАК 6
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:50
  "Нарны сүүдэр" МУСК
 • 16:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 16:40
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76
 • 16:50
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 17:00
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 11
 • 17:10
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 19-20
 • 17:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 17:55
  Цаг агаар
 • 18:00
  "Салалт" ОАК 7
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 45
 • 21:40
  "Нүдэн булгийн өчил" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Цаг агаар
 • 22:00
  "Гэрэлт Ертөнц" ОАК 9
 • 23:05
  "Балид болсон явдал" ОАК 4

01-28

 • 00:15
  "Шархалсан зүрх" ОАК 45
 • 01:15
  "Эргэдэг гал тогоо" шоу 2.1
 • 02:15
  "Аморе" МУСК 1,2,3
 • 04:40
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 2
 • 07:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 77
 • 07:30
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 07:40
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 24-28
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 45
 • 09:35
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Балид болсон явдал" ОАК 5
 • 11:30
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 11,12
 • 11:45
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 77
 • 11:55
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 12:05
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 12:15
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 24-28
 • 12:55
  "Морлаш" хүүхдийн цуврал
 • 13:00
  Цаг агаар
 • 13:05
  "Салалт" ОАК 7
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:50
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.1
 • 16:15
  "Морлаш" хүүхдийн цуврал
 • 16:25
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 9,10
 • 16:40
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 76
 • 16:50
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 17:00
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 12
 • 17:10
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 24-28
 • 17:50
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 17:55
  Цаг агаар
 • 18:00
  "Салалт" ОАК 8
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 46
 • 21:40
  "Гранд Маршал хотхон 2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 21:55
  Цаг агаар
 • 22:00
  "Жинхэнэ эрчүүд"ОАК 29
 • 23:00
  "IG"шоу 11
 • 00:00
  "Балид болсон явдал"ОАК 5

01-29

 • 01:10
  "Шархалсан зүрх" ОАК 46
 • 02:10
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 29
 • 02:50
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 04:10
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 3
 • 07:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 13,14
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 1
 • 07:30
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 13
 • 07:40
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 13
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 29-33
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 46
 • 09:35
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 31
 • 10:50
  "Өвгөн шувуу" баримтат кино
 • 11:30
  "Эргэдэг гал тогоо" шоу 2.1
 • 12:35
  "Баянхонгор аймгийн шигшмэл хурд 2021" 1-р хэсэг
 • 14:10
  "Морлаш" хүүхдийн цуврал
 • 14:20
  "Бурхан шашин Монголд" баримтат кино
 • 15:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 25
 • 15:50
  "Япон амьдралын хэв маяг" баримтат кино
 • 16:25
  "Тэгээс тэг" асуудал хөндсөн сурвалжилга
 • 17:00
  "Нэг Монгол" хөтөлбөр
 • 17:50
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 22
 • 18:40
  "Гэрэлт Ертөнц" ОАК 9
 • 19:30
  "Улаан бал" тойм
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 47
 • 21:35
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.2
 • 23:45
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 27
 • 00:30
  "IG" шоу 10 давталт

01-30

 • 01:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 47
 • 02:30
  "Итгэл" МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Хятадын бизнес эрхлэгчид" баримтат кино 6
 • 06:50
  "Зааны тугал ба түүний найзууд" хүүхэлдэйн кино 4
 • 07:05
  "Бяцхан шавжууд" хүүхэлдэйн кино 15,16
 • 07:20
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 2
 • 07:30
  "Машагийн аймар үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 14
 • 07:40
  "Машагийн үлгэрүүд" хүүхэлдэйн кино 14
 • 07:50
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 34-38
 • 08:30
  "Шархалсан зүрх" ОАК 47
 • 09:35
  "Зууны хүлгүүд"нэвтрүүлэг
 • 10:20
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 32
 • 10:50
  "Луугийн домог Говийн охины хүсэл" баримтат кино
 • 11:30
  "Баянхонгор аймгийн шигшмэл хурд 2021" 2-р хэсэг
 • 12:55
  "Морлаш" хүүхдийн цуврал
 • 13:00
  "Бурхан шашин Монголд" баримтат кино
 • 13:30
  "Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.2
 • 15:00
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 25
 • 15:50
  "Япон амьдралын хэв маяг" баримтат кино
 • 16:25
  "Улаан бал" тойм
 • 16:45
  "Үүргэвчтэй аялал Дакар Раллигаас" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 23
 • 18:50
  "Эргэдэг гал тогоо" шоу 2.2
 • 20:05
  "Шархалсан зүрх" ОАК 48
 • 21:40
  "Гранд Маршал хотхон 2022 оны бэлэг" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Uganda club" нэвтрүүлэг 9
 • 23:10
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 28
 • 23:55
  "Жинхэнэ эрчүүд" ОАК 29
 • 00:40
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

I/2814:50

NTV

"Нийслэл хүүхэн" ОАК 2.1

I/2820:40

MovieBox

"Матар хочит Данди 2 (Crocodile Dundee 2)" УСК

I/2802:15

NTV

"Аморе" МУСК 1,2,3