06-19

 • 07:00
  "Төрийн дуулал"
 • 07:05
  "Дасгалын цаг"
 • 07:20
  "Цаг Агаар"
 • 07:25
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 07:45
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бизнес толь"
 • 09:05
  "Загас агнуур" баримтат кино 4-р анги
 • 09:50
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 15-р анги
 • 11:00
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:15
  "Өв соёлоо дээдэлье" нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Бизнес толь"
 • 12:15
  "Арт гэр" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Үдийн цайны хачир" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Гарын таван хуруу" МУСК
 • 14:45
  "Конго" баримтат кино
 • 15:30
  "Монгол өмсгөл" баримтат кино
 • 16:00
  "RT"-Баримтат кино
 • 16:25
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 16:55
  "Бизнес толь"
 • 17:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:55
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 16-р анги
 • 19:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монгол ардын нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Иргэний зориг ногоон нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Үндэсний эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ардчилсан нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сонгох эрх" мэтгэлцээн
 • 22:30
  "Шоронгийн хаан"-1 УСК
 • 00:45
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 01:25
  Эфир хаана

06-20

 • 07:00
  "Төрийн дуулал"
 • 07:05
  "Дасгалын цаг"
 • 07:20
  "Цаг Агаар"
 • 07:25
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 07:45
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бизнес толь"
 • 09:05
  "Загас агнуур" баримтат кино 5-р анги
 • 09:55
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 16-р анги
 • 11:05
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 11:35
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Бизнес толь"
 • 12:15
  "Арт гэр" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Үдийн цайны хачир" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Шоронгийн хаан"-1 УСК
 • 14:50
  "Удахгүй гарах кинонууд"
 • 15:10
  "Удахгүй гарах тоглоомууд"
 • 15:30
  "Загас агнуур" баримтат кино 5-р анги
 • 16:20
  "RT"-Баримтат кино
 • 16:55
  "Бизнес толь"
 • 17:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:55
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 17-р анги
 • 19:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монгол ардын нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Шинэ нэгдсэн эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Үндэсний эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ардчилсан нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сонгох эрх" мэтгэлцээн
 • 22:30
  "Шоронгийн хаан"-2 УСК
 • 00:45
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 01:25
  Эфир хаана

06-21

 • 07:00
  "Төрийн дуулал"
 • 07:05
  "Дасгалын цаг"
 • 07:20
  "Цаг Агаар"
 • 07:25
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 07:45
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:15
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бизнес толь"
 • 09:05
  "Загас агнуур" баримтат кино 6-р анги
 • 09:55
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 17-р анги
 • 11:05
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 11:45
  "Бизнес толь"
 • 12:15
  "Арт гэр" нэвтрүүлэг
 • 12:35
  "Үдийн цайны хачир" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Жүжигчдийн түүх" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Шоронгийн хаан"-2 УСК
 • 14:55
  "Найруулагчдын түүх" нэвтрүүлэг
 • 15:10
  "Загас агнуур" баримтат кино 6-р анги
 • 16:00
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 16:55
  "Бизнес толь"
 • 17:25
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:55
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 18-р анги
 • 19:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монгол ардын нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Иргэний зориг ногоон нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Үндэсний эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ардчилсан нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сонгох эрх" мэтгэлцээн
 • 22:30
  "Хажуу айлын хүн" УСК
 • 00:30
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 01:10
  Эфир хаана

06-22

 • 07:30
  "Төрийн дуулал"
 • 07:35
  "Хязгаарыг зөрчсөн нь" баримтат кино
 • 08:20
  "Бизнес толь"
 • 08:50
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 14-16-р анги
 • 12:20
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 12:50
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Хажуу айлын хүн" УСК
 • 14:35
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  "Арт гэр" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Бизнес толь"
 • 17:00
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 17:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "RT"-Баримтат кино
 • 18:30
  "Бизнес толь"
 • 19:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монгол ардын нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Шинэ нэгдсэн эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Үндэсний эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ардчилсан нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сонгох эрх" мэтгэлцээн
 • 22:30
  "Гайхамшигт бэлэг" УСК
 • 00:30
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 01:10
  Эфир хаана

06-23

 • 07:30
  "Төрийн дуулал"
 • 07:35
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 08:00
  "Удахгүй гарах кинонууд"
 • 08:20
  "Удахгүй гарах тоглоомууд"
 • 08:40
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00
  "Шинэ эриний залуус" ОАУСК 17, 18-р анги
 • 11:20
  "Арт гэр" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Гайхамшигт бэлэг" УСК
 • 14:40
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 15:05
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 15:30
  "Удахгүй гарах кинонууд"
 • 15:50
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 16:05
  "RT"-Баримтат кино
 • 16:40
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Шишүүхэйн эрэлд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:35
  “Өв соёлоо дээдэлье” нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Монгол ардын нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 20:45
  "Иргэний зориг ногоон нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Үндэсний эвсэл"-ийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:15
  "Ардчилсан нам"-ын сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Сонгох эрх" мэтгэлцээн
 • 22:30
  "Халуун цус" УСК
 • 00:55
  "Хөгжмийн хөтөлбөр"
 • 01:35
  Эфир хаана

Олон Саналтай

VI/2021:30

Dream

Хүчирхэг Хэнри II.7-8 / Henry Denger II.7-8 /

VI/2021:00

Central TV

"Евро 2024 Словени - Серби" шууд

VI/2015:00

Dream

Ай Карли V.9-10 / I Carly V.9-10 /