12-11

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  "Хаан бид хоёр" 40-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:25
  "Рийч дэ бюти"гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 10:55
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 3,4-р анги
 • 11:25
  "Солонгон руби" 41-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  "Хаан бид хоёр" 40-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:15
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  Танд тустай агшин
 • 15:30
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 3,4-р анги
 • 16:00
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 16:45
  Эсгий туургатан
 • 17:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:35
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Шидэт харандаа" хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:15
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 5,6-р анги
 • 18:45
  "Солонгон руби" 42-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Хаан бид хоёр" 41-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 1-р анги
 • 23:00
  "Хаан бид хоёр" 41-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-12

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  "Хаан бид хоёр" 41-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:00
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 5,6-р анги
 • 11:30
  "Солонгон руби" 42-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 11:45
  "Хаан бид хоёр" 41-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:35
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 15:55
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 1-р анги
 • 16:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 16:45
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:15
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 7,8-р анги
 • 18:45
  "Солонгон руби" 43-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Хаан бид хоёр" 42-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 2-р анги
 • 23:00
  "Хаан бид хоёр" 42-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-13

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Монгол зурхай
 • 07:15
  "Хаан бид хоёр" 42-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:35
  Бизнес мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 10:35
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 7,8-р анги
 • 11:05
  "Солонгон руби" 43-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 11:15
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:35
  "Хаан бид хоёр" 42-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:15
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  Танд тустай агшин
 • 15:30
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 7,8-р анги
 • 16:00
  "Солонгон руби" 43-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 16:10
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 16:45
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 2-р анги
 • 17:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:35
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 9,10-р анги
 • 18:25
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:45
  "Солонгон руби" 44-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Хаан бид хоёр" 43-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 3-р анги
 • 23:00
  "Хаан бид хоёр" 43-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-14

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  "Хаан бид хоёр" 43-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 9,10-р анги
 • 11:30
  "Солонгон руби" 44-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 11:40
  "Хаан бид хоёр" 43-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:15
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:25
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 15:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 9,10-р анги
 • 16:20
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 16:35
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 3-р анги
 • 17:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:30
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:50
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 11,12-р анги
 • 18:20
  "Шидэт харандаа"хүүхдийн нэтрүүлэг
 • 18:45
  "Солонгон руби" 45-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Хаан бид хоёр" 44-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 4-р анги
 • 23:00
  "Хаан бид хоёр" 44-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-15

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  "Хаан бид хоёр" 44-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:35
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 10:55
  Гэгээн Монгол подкаст - О.Ариунболд
 • 11:40
  "Хаан бид хоёр" 44-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Танд тустай агшин
 • 13:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:30
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:20
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 15:30
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:35
  Санготой хамтдаа - Онлайнаар видео үзэх
 • 15:40
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 11,12-р анги
 • 16:10
  Өвөг дээдсийн өв соёл
 • 16:40
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 4-р анги
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:30
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:35
  Шидэт харандаа хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 17:55
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 13,14-р анги
 • 18:45
  "Солонгон руби" 46-р анги хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Хаан бид хоёр" 45-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 5-р анги
 • 23:00
  "Хаан бид хоёр" 45-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 00:25
  Эфир завсарласан

12-16

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Монгол зурхай"
 • 07:10
  "Хаан бид хоёр" 45-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:40
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:40
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  Сео сэтгэлгээ
 • 12:05
  "Поли" хүүхэлдэйн кино S2 - 5 - 14-р анги
 • 14:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 14:45
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 16:10
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:15
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:35
  Спортын эргэн тойронд
 • 16:50
  Танд тустай агшин
 • 16:55
  Эсгий туургатан
 • 17:30
  Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
 • 18:00
  "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Өвлийн томилолт" МУСК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:40
  Караоке найт
 • 22:40
  "Хаан бид 2" 41,42,43-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 02:30
  Эфир завсарласан

12-17

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Бизнес мэдээ
 • 07:20
  Мэс заслын тасгийнхан ХОАК 5-р анги
 • 08:15
  "Шидэт харандаа" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 09:30
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 09:40
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  ЖАТ - Хэрэв Ангараг дээр 5 секунд байвал юу болох вэ
 • 12:05
  Гэгээн Монгол подкаст - Б.Болорсайхан
 • 12:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:55
  Нуугаад яахав дээ - Хамгаалалт
 • 13:05
   Хүнсний хувьсгал №54
 • 13:20
  Түмний эх үзүүлж байна
 • 15:00
  "С Новым годом" МУСК
 • 16:30
  Хүүхэд бидний өв соёл хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Танд тустай агшин
 • 16:55
  Эсгий туургатан
 • 17:50
  "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг баярын дугаар
 • 18:30
  "Хийморь" МУСК
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  "Цаг хөтөлбөр" тойм
 • 21:40
  "Хаан бид 2" 44,45-р анги Солонгосын олон ангит уран сайхны кино
 • 03:40
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/1201:20

MovieBox

"Араатан (The Predator)" УСК

XII/1206:10

Боловсрол ТВ

"Noise" шоу нэвтрүүлэг

XII/1213:00

Боловсрол ТВ

"Бид нэг гэр бүл" ОАК 15-р анги