10-05

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:15
  Монгол зурхай
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:25
  "Чин сэтгэл" 12-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:25
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:45
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:45
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 10:50
  Танд тустай агшин
 • 10:55
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:00
  Дуулах өдөр
 • 11:30
  "Чин сэтгэл" 12-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Баяндэлгэр сумын наадам 2022 - Хоёрдугаар хэсэг
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Саятан 7 хоног" шууд
 • 17:00
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  Нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестиваль - хамтарсан концерт
 • 17:50
  Нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестиваль - Увс аймаг баримтат нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Танд тустай агшин
 • 18:45
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Чин сэтгэл" 13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:40
  Баяндэлгэр сумын наадам 2022 - Хоёрдугаар хэсэг
 • 01:10
  Эфир завсарласан

10-06

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:25
  "Чин сэтгэл" 13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:50
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 11:55
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 12:00
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 12:05
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 12:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 12:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:30
  Танд тустай агшин
 • 12:35
  Япон орныг тольдохуй
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Мөнххаан хурд 2022 - Нэгдүгээр хэсэг
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Саятан 7 хоног" шууд
 • 17:00
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  Дуулах өдөр
 • 17:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:45
  Танд тустай агшин
 • 17:50
  Шинэ хөдөө - Төв аймгийн Баяндэлгэр сумаас бэлтгэв
 • 18:10
  "Монголын баялаг -330" цуврал №56
 • 18:45
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Чин сэтгэл" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:40
  Мөнххаан хурд 2022 - Нэгдүгээр хэсэг
 • 01:10
  Эфир завсарласан

10-07

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:25
  "Чин сэтгэл" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 08:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:45
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 11:05
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:15
  "Чин сэтгэл" 14-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 12:50
  Танд тустай агшин
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 13:30
  Мөнххаан хурд 2022 - Хоёрдугаар хэсэг
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:30
  "Саятан 7 хоног" шууд
 • 17:00
  Дуулах өдөр
 • 17:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:25
  "Монгол Улсаа Хөгжүүлье" ток шоу
 • 18:05
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 18:15
  Танд тустай агшин
 • 18:20
  Шинэ хөдөө - Төв аймгийн Баяндэлгэр сумаас бэлтгэв
 • 18:45
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Чин сэтгэл" 15-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:40
  Мөнххаан хурд 2022 - Хоёрдугаар хэсэг
 • 01:10
  Эфир завсарласан

10-08

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:05
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 08:15
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 16,17,18-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:25
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 10:30
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 11:45
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 11:50
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 12:00
  Нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестиваль - Өмнөговь аймаг баримтат нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Мажигсүрэнгийн "Сүхбаатарын одон"-гийн мялаалга наадмын нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Дуулах өдөр
 • 14:00
  Нүүдэлчин дэлхийн соёлын фестиваль - Увс аймаг баримтат нэвтрүүлэг
 • 14:45
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:55
  Танд тустай агшин
 • 15:00
  Ойлголт зөв бол үйлдэл зөв
 • 15:30
  "Саятан 7 хоног" шууд
 • 17:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:00
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Бэд анжелс"уран сайхны кино
 • 20:10
  "Тэгээс зуун хувь" нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:45
  Дэлхий дахины онцлох үйл явдал
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  "Чин сэтгэл" 11,12,13-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 02:30
  Эфир завсарласан

10-09

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:25
  Шинэчлэгдэж буй Хятад орон
 • 08:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:30
  "Хэхэ панда ба Лута тахиа" хүүхэлдэйн кино 19,20-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:40
  Нанонаалт үзүүлж байна
 • 10:45
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:50
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:45
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 12:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 13:00
  "Вийкэнд микс" амралтын хөтөлбөр
 • 14:00
  Танд тустай агшин
 • 14:05
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 14:15
  Дуулах өдөр
 • 14:45
  Нанобальзам үзүүлж байна
 • 14:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 15:00
  Танд тустай агшин
 • 15:30
  "Саятан 7 хоног" шууд
 • 17:00
  "Чак Хак"цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Том толгойтын романс" уран сайхны кино
 • 20:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  "Монгол Улсаа Хөгжүүлье" ток шоу
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  "Чин сэтгэл" 14,15-р анги олон ангит уран сайхны кино
 • 01:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 01:40
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

X/0612:30

C1

Жүдо бөхийн дэлхийн аварга "Tashkent 2022"

X/0620:30

AsianBox

"Миний хамтрагч 9 сүүлт үнэг" ОАК 1-р анги

X/0610:05

Боловсрол ТВ

"Хайрын эрэлд" ОАК 1-р анги