10-21

 • 07:00
  "С1 Мэдээ" мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:50
  ТалхчихэрТомбат ХХК үзүүлжбайна
 • 07:55
  CEPI гурилынбайгууламжийнтухай
 • 08:00
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 08:30
  "Нарүто" Анимэ139-р анги
 • 09:00
  Day time арилжааныхөтөлбөр
 • 10:00
  Таныэрүүлмэндэд
 • 10:30
  Бизнес амжилт
 • 11:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 11:20
  “С тасаг” эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг
 • 12:20
  “Анна Каренина” жүжиг бүтсэн түүх
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 13:20
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 11-р анги
 • 13:50
  " Төгс эхнэр" СОАК 14-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 15:30
  "ЭЗЕЛ" ОАК 102-р анги
 • 16:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 18:00
  " Төгс эхнэр" СОАК 15-р анги
 • 19:05
  "Нарүто" Анимэ140-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 20:30
  "Алганы хээ" ток шоу Steve Morel /Морин хуурч, найруулагч/
 • 22:00
  "ЭЗЕЛ" ОАК 103-р анги
 • 23:00
  “Тю тю” МУСК
 • 00:40
  Эфирзавсарлага

10-22

 • 07:00
  "С1 Мэдээ” мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:50
  ТалхчихэрТомбат ХХК үзүүлжбайна
 • 07:55
  "Хаан" брендийн тухай
 • 08:00
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 08:30
  "Нарүто" Анимэ140-р анги
 • 09:00
  Day time арилжааныхөтөлбөр
 • 10:00
  Таныэрүүлмэндэд
 • 10:30
  Бизнес амжилт
 • 11:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 11:20
  “Алганы хээ ” ток шоу
 • 12:30
  “Date хийх үү” нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 13:20
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 12-р анги
 • 13:50
  " Төгс эхнэр" СОАК 15-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 15:30
  "ЭЗЕЛ" ОАК 103-р анги
 • 16:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 18:00
  " Төгс эхнэр" СОАК 16-р анги
 • 19:05
  "Нарүто" Анимэ141-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 20:30
  “Who is she?” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  “T Live” хоолны нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "ЭЗЕЛ" ОАК 104-р анги
 • 23:00
  “Хүний цаана”МУСК
 • 00:40
  Эфирзавсарлага

10-23

 • 07:00
  "С1 Мэдээ”мэдээллийнхөтөлбөр
 • 07:50
  ТалхчихэрТомбат ХХК үзүүлжбайна
 • 07:55
  CEPI гурилынбайгууламжийнтухай
 • 08:00
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 08:30
  "Нарүто" Анимэ141-р анги
 • 09:00
  Day time арилжааныхөтөлбөр
 • 10:00
  Таныэрүүлмэндэд
 • 10:30
  Бизнес амжилт
 • 11:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 11:20
  “Who is she?” нэвтрүүлэг
 • 11:50
  “T Live” хоолны нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 13:20
  "Авалорын гүнж Елена" хүүхэлдэйн кино 13-р анги
 • 13:50
  " Төгс эхнэр" СОАК 16-р анги
 • 14:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 15:30
  "ЭЗЕЛ" ОАК 104-р анги
 • 16:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 17:00
  Бизнес амжилт
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 18:00
  " Төгс эхнэр" СОАК 17-р анги
 • 19:00
  "Нарүто" Анимэ142-р анги
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 20:30
  Кино миний амьдрал
 • 21:00
  “Дэлхийгээр аялагчид” нэвтрүүлэг
 • 22:00
  “ЭЗЕЛ” ОАК 105-р анги
 • 23:00
  “Хуримын сюрприз” МУСК
 • 00:40
  Эфирзавсарлага

10-24

 • 08:00
  “Авалорын гүнж Елена” хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 09:00
  Day time арилжааныхөтөлбөр
 • 10:00
  Бизнесамжилт
 • 10:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 11:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:30
  “ЭЗЕЛ” ОАК 101-р анги
 • 12:30
  “ЭЗЕЛ” ОАК 102-р анги
 • 13:30
  “ЭЗЕЛ” ОАК 103–р анги
 • 14:30
  “ЭЗЕЛ” ОАК 104–р анги
 • 15:30
  “ЭЗЕЛ” ОАК 105-р анги
 • 16:30
  “T Live” хоолны нэвтрүүлэг
 • 17:20
  “Дэлхийгээр аялагчид” нэвтрүүлэг
 • 18:20
  “Анна Каренина” жүжиг бүтсэн түүх
 • 19:00
  “С1 Долоохоногийнтойм”Мэдээллийнхөтөлбөр
 • 19:40
  “2 Заяагийн найзууд”нэвтрүүлэг
 • 20:40
  Кино миний амьдрал
 • 21:00
  “Тэнэгүүдийн өдөр” УСК
 • 23:00
  “Зуун жилийн эморол” МУСК
 • 00:50
  Эфирзавсарлага

10-25

 • 08:00
  “Авалорын гүнж Елена” хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 09:00
  Day time арилжааныхөтөлбөр
 • 10:00
  Бизнесамжилт
 • 10:30
  Таны эрүүл мэндэд
 • 11:00
  Бага үдийн цэнэг
 • 11:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:30
  “ Төгс эхнэр” СОАК 13-р анги
 • 12:40
  “ Төгс эхнэр” СОАК 14-р анги
 • 13:50
  “ Төгс эхнэр” СОАК 15-р анги
 • 15:00
  “ Төгс эхнэр” СОАК 16-р анги
 • 16:10
  “ Төгс эхнэр” СОАК 17-р анги
 • 17:10
  “Date хийх үү” нэвтрүүлэг
 • 17:40
  “Алганы хээ” ток шоу
 • 19:00
  УИХ-ын цаг
 • 19:30
  “С тасаг” эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг
 • 20:30
  “Who is she?” нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Шинэ амьдрал" УСК
 • 23:00
  “Urban talk”нэвтрүүлэг
 • 00:10
  Эфирзавсарлага

Олон Саналтай

X/2215:00

AsianBox

"Тэрбумтныхүү" ОАК 1,2-р анги

X/2222:00

Боловсрол ТВ

"Гэрлэн дохио" ОАК 19-р анги

X/2219:00

AsianBox

"Утсанхүүхэлдэй" ОАК 93, 94-р анги