03-25

 • 07:00
  "Хуучин сүм" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 08:30
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  "Чонон сүрэг" ОАК 45,46,47,48,49-р анги
 • 17:00
  Цензургүй Яриа
 • 18:00
  Баримтат кино
 • 18:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Харандааны адал явдал
 • 19:40
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 20:00
  "Чонотой бүжиглэгч" Уран Сайхны Кино
 • 23:00
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 23:30
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-26

 • 07:00
  "Загийн алим" Монголын Уран Сайхны Кино
 • 08:30
  "Нийслэл Хүү" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 1-р бүлгийн 8.9-р анги
 • 14:40
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 1.2.3-р анги
 • 19:00
  "Car Melody Show" нэвтрүүлэг
 • 19:40
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 20:00
  "Төгөлдөр хуурч" Уран Сайхны Кино
 • 23:00
  "Car Melody Show" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Нийслэл Хүү" нэвтрүүлэг
 • 00:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-27

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:50
  Харандааны адал явдал
 • 08:00
  "Гаж хоол" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 12:50
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Чонотой бүжиглэгч" Уран Сайхны Кино
 • 15:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Чонотой бүжиглэгч" Уран Сайхны Кино үргэлжлэл
 • 17:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 18:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 50-р анги
 • 19:30
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:10
  Тотал спорт
 • 20:30
  "Төлбөрт" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Цензургүй Яриа
 • 22:00
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 23:00
  "Таашаал Судлахуй" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 00:00
  "C1" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:40
  Тотал спорт
 • 01:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-28

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:50
  Харандааны адал явдал
 • 08:00
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 08:40
  Тотал спорт
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 12:50
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Төгөлдөр хуурч" Уран Сайхны Кино
 • 15:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Төгөлдөр хуурч" Уран Сайхны Кино үргэлжлэл
 • 17:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "V.I.P" Тодруулга ярилцлага
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 18:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 51-р анги
 • 19:30
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:10
  Тотал спорт
 • 20:30
  "V.I.P" Тодруулга ярилцлага
 • 21:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 22:30
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 23:00
  "Таашаал Судлахуй" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 00:00
  "Night show" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 01:40
  Тотал спорт
 • 02:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-29

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:50
  Харандааны адал явдал
 • 08:00
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 08:40
  Тотал спорт
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 12:50
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 51-р анги
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 17:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Car Melody Show" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 18:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 52-р анги
 • 19:30
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:10
  Тотал спорт
 • 20:30
  "Car Melody Show" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 22:30
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 23:00
  "Таашаал Судлахуй" ОАК 2-р бүлгийн 6-р анги Олон Ангит Кино
 • 00:00
  "C1" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:40
  Тотал спорт
 • 01:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-30

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:50
  Харандааны адал явдал
 • 08:00
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 08:40
  Тотал спорт
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 12:50
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 52-р анги
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 17:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "V.I.P" Тодруулга ярилцлага
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 18:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 53-р анги
 • 19:30
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:10
  Тотал спорт
 • 20:30
  "V.I.P" Тодруулга ярилцлага
 • 21:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 6-р анги
 • 22:30
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 23:00
  "Таашаал Судлахуй" ОАК 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 00:00
  "Night show" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 01:40
  Тотал спорт
 • 02:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

03-31

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  Харандааны адал явдал
 • 08:00
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 08:40
  Тотал спорт
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 12:50
  Харандааны адал явдал
 • 13:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 53-р анги
 • 14:30
  Баримтат кино
 • 15:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 6-р анги
 • 17:00
  "Яг одоо" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  "Нийслэл Хүү" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 18:30
  "Чонон сүрэг" ОАК 54-р анги
 • 19:30
  "19:30" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:10
  Тотал спорт
 • 20:30
  "Нийслэл Хүү" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 22:30
  "Фокус"Телевизүүдийн мэдээний тойм
 • 23:00
  "Таашаал Судлахуй" ОАК 2-р бүлгийн 8-р анги
 • 00:00
  "C1" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:40
  Тотал спорт
 • 01:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

04-01

 • 07:00
  "Сэргээш-1" Кино Мюзикль
 • 08:30
  "Нийслэл хүү" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  "Чонон сүрэг" ОАК 50,51,52,53,54-р анги
 • 17:00
  Цензургүй Яриа
 • 18:00
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Шилэн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:00
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 21:20
  "СИ компани" инээдмийн Уран Сайхны Кино
 • 23:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Night show" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

04-02

 • 07:00
  "Сэргээш-3" Кино Мюзикль
 • 08:50
  Харандааны адал явдал
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 10:40
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 12:00
  "Шилэн тойм" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:00
  "ГРАНД зочид буудал" ОАК 2-р бүлгийн 4.5.6.7-р анги
 • 18:30
  "Нэр хүнд, хүч чадал" жудо бөхийн холимог багийн халз тулаан
 • 20:00
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 21:20
  "Алтны Халуурал-Чарли Чаплин " дэлхийн шилдэг кино
 • 23:30
  "Car Melody Show" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Night show" нэвтрүүлэг
 • 01:00
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

Олон Саналтай

III/2614:00

TV9

Заан цолны хүндэтгэлийн хүчит 224 бөхийн барилдааныг МБӨ-өөс шууд дамжуулна

III/2611:30

UBS-1

Дэ Жангум СОАК 49,50-р анги

III/2615:20

AsianBox

"Вэй Ян Гүнж" ОАК 10, 11-р анги