04-24

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 09:45
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Амьдрал дундах аюул - Вашингтон" баримтат кино
 • 12:00
  "Ээжүүд" Ток шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 287,288-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 5-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 289,290-р анги
 • 19:00
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Элсэн цаг" ярилцлага нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 6-р анги
 • 22:45
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  "Амьдрал дундах аюул" баримтат кино
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-25

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 09:45
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Харь орны шоронд - 9" баримтат кино
 • 12:00
  "Элсэн цаг" ярилцлага нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 289,290-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 6-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 291,292-р анги
 • 19:00
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алганы хээ" Ток шоу
 • 21:40
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 7-р анги
 • 22:55
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:40
  "Харь орны шоронд" баримтат кино
 • 00:40
  Эфир завсарласан

04-26

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 09:45
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Харь орны шоронд - 10" баримтат кино
 • 11:50
  "Алганы хээ" Ток шоу
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 291,292-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 7-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 293,294-р анги
 • 19:00
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Амтат шөл" хөгжөөнт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 8-р анги
 • 22:45
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  "Харь орны шоронд" баримтат кино
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-27

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 09:45
  Хүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Газар дэлхий - Цөл" баримтат кино
 • 12:00
  "Ээжүүд Ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 285 - 287-р анги
 • 14:20
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 4-р анги
 • 15:25
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 5-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Доктор Санчир" Эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Цензургүй яриа" ярилцлага нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Алганы хээ" Ток шоу
 • 21:30
  "Аригатоо Хэйсэй - Токиод ирлээ" аяллын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Мин Бала" УСК
 • 23:50
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:30
  Эфир завсарласан

04-28

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 09:45
  Xүүхэлдэйн кино
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Мин Бала" УСК
 • 12:40
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 279 - 282-р анги
 • 14:20
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 6-р анги
 • 15:25
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 7-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Нууцлаг хатан хаан" ОАК 8-р анги
 • 18:30
  "Интерьер Туяа" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Шилийн гол аймаг, Авга хошуу нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Элсэн цаг Хэлэлцүүлэг ярилцлага /Давталт/
 • 21:30
  "Аригатоо Хэйсэй - Рэйва эрин" аяллын нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хаан" УСК
 • 00:00
  "Амтат шөл" хөгжөөнт нэвтрүүлэг
 • 00:50
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

IV/2507:00

SPS Сагсан Бөмбөг

NBA ПЛЭЙ-ОФФ 2019 (ШУУД)

IV/2518:30

AsianBox

"Ихрүүд" ОАК 95, 96-р анги

IV/2512:00

MN25

"ард түмний зарц" олон ангит кино 1-р анги