06-17

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Гаж хоол" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "C1 Мэдээ" Тойм мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 12:45
  "Тотал Спорт" Тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:00
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 4-р анги
 • 14:10
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 5-р анги
 • 15:20
  Хөгжмийн цаг
 • 15:30
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 71,72-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 73-80-р анги
 • 21:20
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 21:27
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 21:30
  "Алс хязгаар" УСК
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-18

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Судар бүтээгчид" Баримтат кино
 • 12:00
  "Амтат шөл" Цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 12:40
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 13:20
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 75,76-р анги
 • 14:10
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 15:00
  Кино миний амьдрал
 • 15:20
  "Эхнэр минь баярмай" ОАК 4-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 77,78-р анги
 • 19:00
  "Тоншуул" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 19:17
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Баримтат кино
 • 21:30
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 5-р анги
 • 22:50
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 23:35
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-19

 • 08:00
  "Гэмт хэргийн ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Feng shu амьдралд" Баримтат кино
 • 12:00
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  "Нийслэл хүү" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 77,78-р анги
 • 14:10
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 15:00
  Кино миний амьдрал
 • 15:20
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 5-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 79,80-р анги
 • 19:00
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 19:07
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 19:10
  "Монгол хүнд хямд тийз" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Ээжүүд" Ток шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 6-р анги
 • 22:50
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 23:35
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-20

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Дэлхийн 21-р олимп" Баримтат кино
 • 12:00
  "Ээжүүд" Ток шоу нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 79,80-р анги
 • 14:10
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 15:00
  Кино миний амьдрал
 • 15:20
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 6-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 81,82-р анги
 • 19:00
  "Тоншуул" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 19:17
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Элсэн цаг хэлэлцүүлэг" ярилцлага /давталт/
 • 21:30
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 7-р анги
 • 22:50
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 23:35
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-21

 • 08:00
  "Гэмт хэргийн ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Сүүлчийн жингийн цуваа" Баримтат кино
 • 12:00
  "Элсэн цаг хэлэлцүүлэг" ярилцлага /давталт/
 • 13:00
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 81,82-р анги
 • 14:10
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 15:00
  Кино миний амьдрал
 • 15:20
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 7-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 83,84-р анги
 • 19:00
  "Тоншуул" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 19:17
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 19:20
  "Хүдэр дагасан сурвалжлага" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Car melody show" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 8-р анги
 • 22:50
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 23:35
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-22

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Янжиний давсны олборлолт" Баримтат кино
 • 12:00
  "Car melody show" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хөгжмийн цаг
 • 13:20
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 83,84-р анги
 • 14:10
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 15:00
  Кино миний амьдрал
 • 15:20
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 8-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:00
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 85,86-р анги
 • 19:00
  "Тоншуул" нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 19:17
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 19:20
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 20:15
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Нийслэл хүү" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Миний дуртай клипүүд" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 9-р анги
 • 22:50
  "C1 Мэдээ" мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 23:35
  "Тотал Спорт" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Эфир завсарласан

06-23

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Гэмт хэргийн ертөнц" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Ээжүүд Ток шоу" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 5-р анги
 • 14:10
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 6-р анги
 • 15:20
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 7-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Хотын хөгжлийн тойм" нэвтрүүлэг
 • 18:10
  "Хувьсал продакшн-Хайр" жүжиг
 • 20:20
  "Хүдэр дагасан сурвалжлага" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Амтат шөл" Цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:10
  "Тоншуул" нэвтрүүлэг
 • 21:20
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 21:27
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 21:30
  "Зохион байгуулалттай ажиллагаа" УСК
 • 23:30
  Эфир завсарласан

06-24

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Харандааны адал явдал
 • 09:40
  Хуртай цаг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Зохион байгуулалттай ажиллагаа" УСК
 • 13:00
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 8-р анги
 • 14:10
  "Эхнэр минь баяртай" ОАК 9-р анги
 • 15:20
  Хөгжмийн цаг
 • 15:30
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 77,78-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 79-86-р анги
 • 21:20
  "Urban jeans үзүүлж байна"
 • 21:27
  "Баялаг Ундраа" Үзүүлж байна
 • 21:30
  "Ярослов" УСК
 • 23:30
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/1801:00

NTV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ G хэсэг “Тунис – Англи” тоглолтын өмнө /шууд/

VI/1821:00

SPS Хөлбөмбөг

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ДАШТ-2018 ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛЭГ №2

VI/1815:00

МҮОНТ

Тоглолтын өмнө: Бразил- Швейцарь /давталт/