06-27

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 45-р анги
 • 12:00
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 12:20
  "Уурга" Уран Сайхны Кино
 • 13:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 13:30
  "Уурга" Уран Сайхны Кино
 • 15:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 31-р анги
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:30
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 46-р анги
 • 19:30
  "Туулсан зам" Баримтат кино
 • 20:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 22:00
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 32-р анги
 • 23:00
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

06-28

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 46-р анги
 • 12:00
  Хүүхэлдэйн киноны ертөнц
 • 12:10
  "Покахонтас" Хүүхэлдэйн кино
 • 13:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 13:30
  "Покахонтас" Хүүхэлдэйн кино
 • 14:20
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 32-р анги
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 18:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:30
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 47-р анги
 • 19:30
  "Кино миний амьдрал" Баримтат кино
 • 19:45
  "Хатан ятгын эгшиглэн тасрахгүй" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 22:00
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 33-р анги
 • 23:00
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

06-29

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 47-р анги
 • 12:00
  Дурсамжит орос кино
 • 12:10
  "Алёша намайг уучил" Дурсамжит орос кино
 • 13:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 13:30
  "Алёша намайг уучил" Дурсамжит орос кино
 • 14:30
  "Кино миний амьдрал" Баримтат кино
 • 15:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 33-р анги
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 18:00
  "С1 мэдээ" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 18:30
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 48-р анги
 • 19:30
  "Car melody show" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Нийслэл хүү" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 22:00
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 34-р анги
 • 23:00
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

06-30

 • 07:00
  Хүүхэлдэйн Кино
 • 07:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 48-р анги
 • 12:00
  "Туулсан зам " Баримтат кино
 • 13:00
  "С1 мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:30
  "Бохир ертөнц" МУСК
 • 15:00
  "С1 мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 34-р анги
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 18:00
  "С1 мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 49-р анги
 • 19:30
  "Кино миний амьдрал" Баримтат кино
 • 19:45
  "Миний дуртай клип" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 22:00
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 35-р анги
 • 23:00
  "Фокус" Мэдээллийн Хөтөлбөр
 • 00:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

07-01

 • 08:00
  Байгаль уу Хүн үү
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Бяцхан худалчууд" ОАК 49-р анги
 • 12:00
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Хүүхэлдэйн киноны ертөнц
 • 13:10
  "Араатны хаан арслан" хүүхэлдэйн кино
 • 14:40
  "Туулсан зам " Баримтат кино
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "Нэр зээлдэгч" ОАК 35-р анги
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө хөтөлбөр
 • 18:00
  "Ээжийн дайсан" МУСК
 • 19:30
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Нийслэл хүү" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Фокус" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 22:20
  "Ирээдүйрүү буцсан нь-1" Уран Сайхны Кино
 • 00:20
  "Фокус" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

07-02

 • 08:00
  "Байгаль уу Хүн үү" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  Хуртай Цаг нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Таны сонголт нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Бизнес Цаг нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Car melody show" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Баярлалаа" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Шилэн тойм" тоймчийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Дурсамжит орос кино
 • 13:10
  "Амьдрал нулимсанд дургүй" УСК
 • 14:40
  "Миний дуртай клип" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "КУДС" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  "И ажиллагаа" нэвтрүүлэг
 • 16:40
  "Бизнес цаг" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Эерэг өнгө нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Зангараг" МУСК
 • 19:30
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Кино миний амьдрал" Баримтат кино
 • 20:30
  "Шилэн тойм" тоймчийн хөтөлбөр
 • 21:30
  "Car melody show" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Дэлхийн шилдэг кино
 • 22:20
  "Ирээдүйрүү буцсан нь-2" Уран Сайхны Кино
 • 00:20
  "Шилэн тойм" тоймчийн хөтөлбөр
 • 01:30
  ЭФИР ЗАВСАРЛАСАН

Олон Саналтай

VI/2812:05

AsianBox

"Хэлтсийн дарга Ким" ОАК төгсгөлийн 20-р анги

VI/2813:40

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,106-р анги /давталт/

VI/2812:10

TV9

“Дуулиан” олон ангит УСК ,105-р анги /давталт/