06-24

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Хүн төрөлхтний хүүхэд" УСК
 • 12:40
  "УИХ-ын цаг" Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 373,374-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 3-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 375,376-р анги
 • 18:50
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "УИХ-ын цаг" Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт
 • 21:00
  "Доктор Санчир" Эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 22:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  "Спартак - Өшөө авалт" ОАК 7-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарласан

06-25

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Үл мэдэгдэх газар орон- Африк" баримтат кино
 • 12:00
  "Healthy talk" Эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг /Давталт/
 • 12:30
  УИХ-ын цаг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 375,376-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 377,378-р анги
 • 18:50
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:10
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "УИХ-ын цаг" Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт
 • 20:45
  "УИХ-ын цаг" Нутгийн удирдлагын тогтолцоо
 • 21:00
  "Healthy talk" Эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг
 • 21:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 22:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Спартак - Өшөө авалт" ОАК 8-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

06-26

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Газар дэлхий -Цөл" баримтат кино
 • 12:00
  "Healthy talk" Эрүүл мэндийн хэлэлцүүлэг
 • 12:30
  УИХ-ын цаг
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 377,378-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 379,380-р анги
 • 18:50
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "УИХ-ын цаг" Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт-Гүйцэтгэх эрх мэдэл
 • 20:50
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 6-р анги
 • 22:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Спартак - Өшөө авалт" ОАК 9-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

06-27

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Харь орны шоронд-27" баримтат кино
 • 12:00
  Элсэн цаг Хэлэлцүүлэг ярилцлага /Давталт/
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 379,380-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 6-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 381,382-р анги
 • 18:50
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:10
  НОМИН- Хүний хэрэгцээ цөм бүрэн
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Алганы хээ" Ток шоу
 • 21:40
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 22:40
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:30
  "Спартак - Өшөө авалт" ОАК 10-р анги
 • 00:40
  Эфир завсарласан

06-28

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Харь орны шоронд - 28" баримтат кино
 • 11:50
  "Алганы хээ" Ток шоу
 • 13:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:20
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 381,382-р анги
 • 14:05
  "Өнөөдрийн эхлэл" хөтөлбөр /Давталт/
 • 15:00
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 7-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино 383,384-р анги
 • 18:50
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 19:10
  Харандааны адал явдал
 • 19:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  TORGO SUMMER FASHION SHOW-2019
 • 21:30
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 8-р анги
 • 22:30
  "C1 Мэдээ" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Спартак - Хараалгуулагсдын дайн" ОАК 1-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарласан

06-29

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  "Фэмили доктор" Эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Ах дүү гурав" МУСК
 • 12:25
  НОМИН- Хүний хэрэгцээ цөм бүрэн
 • 12:45
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 4-р анги
 • 15:40
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 5-р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Газрын жигүүр" (1978) МУСК
 • 19:00
  "Доктор Санчир" Эрүүл мэндийн зөвлөгөө нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  "Сайнаатай хамт дэлхийн мэдээг"
 • 20:50
  Харандааны адал явдал
 • 21:00
  "Зөв давалгаа" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Шуугиан таригчид" УСК
 • 00:00
  "С1 Долоо хоногийн тойм" Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  Эфир завсарласан

06-30

 • 08:00
  "Өнөөдрийн эхлэл" Өглөө хөтөлбөр
 • 09:00
  Таны сонголт арилжааны нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Би чадна" Хүүхдийн зургийн хичээл
 • 10:00
  "Фэмили доктор" Эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 10:10
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 11:00
  "Зөв давалгаа" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "Наруто-Шиппүдэн" хүүхэлдэйн кино
 • 14:00
  "Мөрдөгчид" ОАК 2-р бүлгийн 6,7,8 -р анги
 • 16:30
  Day time арилжааны хөтөлбөр
 • 17:30
  "Хонины найр" МУСК
 • 19:00
  НОМИН- Хүний хэрэгцээ цөм бүрэн
 • 19:20
  TORGO SUMMER FASHION SHOW-2019
 • 20:20
  "Сайнаатай хамт дэлхийн мэдээг"
 • 20:50
  "Алганы хээ" Ток шоу /Давталт/
 • 22:00
  "Азтанууд" УСК
 • 00:00
  "Манайд нэг удаа" нэвтрүүлэг /Давталт/
 • 00:40
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2522:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” уран сайхны кино 2-р анги

VI/2512:50

MovieBox

"Хөрш залуу (The Boy Next Door)" УСК

VI/2509:00

МҮОНТ

MNB шинэ уран бүтээл: “Хамгийн азтай үе” Киноны нээлт