05-26

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Дэлхийн парламентууд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 11:00
  Шууд дамшуулалт
 • 11:30
  Ярих өнцөг
 • 12:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 13:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 15:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:50
  Амлалтын задлан-5
 • 20:00
  Хүмүүн өв-Өмнөговь аймгийн бахархалт хүмүүс нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Дүгнэх цаг-Хуруу ба хошуу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 23:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 23:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 00:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 01:00
  Эфир завсарлана

05-27

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Дэлхийн парламентууд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 11:00
  Шууд дамшуулалт
 • 11:30
  Ярих өнцөг
 • 12:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 13:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 15:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 18:30
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-3
 • 18:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 19:55
  Дэлхийн парламентууд
 • 20:00
  Хамаг бүхэн сайхан болно нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 20:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:30
  Өөдрөг амьдрал өөрөөсөө нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 22:00
  Хүмүүн өв-Өмнөговь аймгийн бахархалт хүмүүс нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Ярих өнцөг
 • 00:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 01:00
  Эфир завсарлана

05-28

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Дэлхийн парламентууд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 11:00
  Шууд дамшуулалт
 • 11:30
  Ярих өнцөг
 • 12:30
  Хамаг бүхэн сайхан болно нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 15:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 19:55
  Дэлхийн парламентууд
 • 20:00
  Аналист экспертийн цаг
 • 20:30
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 21:00
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-4
 • 21:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 21:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 22:00
  Хүмүүн өв-Өмнөговь аймгийн бахархалт хүмүүс нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 23:55
  Дэлхийн парламентууд
 • 00:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 01:00
  Эфир завсарлана

05-29

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Дэлхийн парламентууд
 • 08:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 09:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 10:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 11:00
  Шууд дамшуулалт
 • 11:30
  Ярих өнцөг
 • 12:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 13:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 14:00
  Гүүр нэвтрүүлэг /шууд/
 • 14:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 15:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 16:00
  Ярих өнцөг
 • 17:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 17:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 17:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 18:00
  Гүүр нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 19:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 19:55
  Дэлхийн парламентууд
 • 21:00
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-5
 • 21:25
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 21:30
  Аналист экспертийн цаг
 • 22:00
  Ярих өнцөг
 • 23:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:50
  Энэ өдөр дэлхийн түүхэнд
 • 23:55
  Дэлхийн парламентууд
 • 00:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 01:00
  Эфир завсарлана

05-30

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  Төв цэг мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:50
  Амлалтын задлан-5
 • 09:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 10:00
  УИХ-ын 2020 оны хаврын ээлжит чуулган
 • 16:00
  УИХ-ын цаг
 • 16:30
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-3
 • 16:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 17:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 18:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 19:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 19:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 20:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 21:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 22:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 22:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 23:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 00:00
  Ярих өнцөг
 • 01:00
  Эфир завсарна

05-31

 • 07:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 08:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 08:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 09:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 10:00
  УИХ-ын 2020 оны хаврын ээлжит чуулган
 • 16:00
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-4
 • 16:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 16:30
  С.Эрдэнэ гэж хэн бэ-5
 • 16:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 17:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 18:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 19:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 19:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 20:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 21:00
  Аргумент хэлэлцүүлэг
 • 22:00
  "Төв цэг" энэ 7 хоногт
 • 22:40
  Төв цэг дэлхийн тойм
 • 23:00
  Сэдвийн гүнд ярилцлага
 • 00:00
  Ярих өнцөг
 • 01:00
  Эфир завсарлана

Олон Саналтай

V/2717:00

C1

"Нарүто" Хүүхэлдэйн кино 3-р анги

V/2723:50

AsianBox

"Нэрээ нууцалсан бүсгүй" ОАК төгсгөлийн 101, 102-р анги

V/2706:00

NTV

“Дэлхийг тойрсон гайхамшигт аялал” баримтат кино 8